Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

E-poslovna kartica

Od 1. siječnja 2023. obveza je vođenje e-građevinskog dnevnika na novoj platformi za digitalno vođenje procesa gradnje – eGrađevinski dnevnik prema Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 131/2021). Svi obrasci u okviru te računalne aplikacije su definirani, a potpisuje se putem kvalificiranog elektroničkog potpisa (e-poslovne kartice).

E-poslovna kartica sadržava identifikacijski i potpisni certifikat sukladno EU Uredbi 910/2014 i može se koristiti za sve elektroničke servise na kojima se potrebno sigurno identificirati ili elektronički potpisati dokument, na način da je izrađeni kvalificirani elektronički potpis jednakovrijedan vlastoručnom potpisu čl. 25. st 2. EU Uredbe eIDAS (910/2014).

Hrvatska gospodarska komora izdaje poslovne kartice inženjerima i tehničarima u djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji su zaposlenici tvrtki članica Hrvatske gospodarske komore, a koji nisu članovi strukovnih komora i nemaju poslovnu vjerodajnicu izdanu od strane strukovnih komora. 

Kartice se izdaju na period do tri godine uz naknadu prema cjeniku usluga HGK, a ukoliko zaposleniku prestane radni odnos u tvrtki temeljem kojeg mu je izdana poslovna kartica, istu je dužan vratiti Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Kontakt mail: graditeljstvo@hgk.hr