Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Registar posrednika u prometu nekretnina

Što je registar posrednika u prometu nekretnina?
Registar posrednika u prometu nekretnina je javno objavljeni dokument s popisom posrednika u prometu nekretnina koji vodi HGK.

U koju svrhu služi ovlast?
Ovlast služi u svrhu upisa podataka o pravnim i fizičkim osobama kojima je nadležno ministarstvo izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Kome je namijenjena ovlast?
Ovlast je namijenjena za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost posredovanja u prometu nekretnina i za javnost. Također, posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti HGK u roku 30 dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene u Registar.

Centar informacija