Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Politika privatnostiPolitika privatnosti

Slika

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb,  hgk@hgk.hr; +385 1 456-1555, 0800 1852

Ova politika privatnosti opisuje i pruža informacije na koji način Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: HGK) obrađuje Vaše osobne podatke kao voditelj obrade.

HGK je temeljem Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj: 66/91, 73/91) samostalna stručnoposlovna organizacija, promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

1. Podaci o službeniku za zaštitu podataka

 

Tel: +3851 456 7431, E-mail: zastitapodataka@hgk.hr

 

2. Svrhe obrade osobnih podataka i pravni temelj obrade

2.1 Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja javnih ovlasti HGK obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba), temeljem sljedećih javnih ovlasti:

 • izdavanje Eu potvrda
 • raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta
 • izdavanje dozvola o podrijetlu robe
 • izdavanje ATA karneta
 • vođenje registra posrednika u prometu nekretnina
 • vođenje imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina
 • provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
 • izdavanje potvrda o upisu u upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska
 • usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

 

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • zastupanja i usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore
 • razvijanje sustava poslovnog informiranja
 • vođenja evidencije registriranih poduzeća
 • obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu
 • savjetovanje članica Hrvatske gospodarske komore
 • pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća
 • ostvarivanje zahtjeva za pravom na pristup informacijama;
 • zaposlenja u Hrvatskoj gospodarskoj komori

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na našim edukacijama, radionicama i predavanjima (uključujući pozivnice, vođenje popisa prisutnosti i zapisnika i vizualno snimanje za medijsko izvještavanje)
 • sudjelovanja na delegacijama i sajmovima
 • pružanje informacija putem našeg newslettera i publikacija;
 • uključivanje u bazu podataka poslovnih partnera
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

 

3. Obrada osobnih podataka putem videonadzora

HGK obrađuje osobne podatke putem videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine. Obrada osobnih podataka putem videonadzora temelji se na legitimnom interesu HGK kao voditelja obrade. Snimke dobivene putem sustava video nadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim u slučaju ako su snimke izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Snimke se dostavljaju samo na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud) ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka.

 

4. Kolačići

Na službenim stranicama Hrvatske gospodarske komore koriste se tzv. Kolačići (cookies).

4.1. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetska stranica sprema na vašu terminalnu opremu (računalo ili mobilni uređaj) kada je posjetite.

4.4. Hrvatska gospodarsko komora koristi funkcionalne kolačiće.

Funkcionalne kolačiće koristimo za personalizaciju sadržaja i spremanje vaših preferencija. Neke od mogućnosti koje funkcionalni kolačići pružaju su:

 • Spremanje podataka koje ste unijeli pri registraciji ili prijavi kako se ne biste morali svaki put prijavljivati.

Primjeri funkcionalnih kolačića koji se koriste su: ESS6cfa87760f664465b1f7f340bf23e65d.

Analitičke kolačiće koristimo samo u slučaju da Vi odaberete njihovu primjenu.

Za analitiku internetskih stranica koristimo kolačiće treće strane – Google Analytics. Više informacija o njima možete pronaći na poveznici Google Analytics. Neke od mogućnosti koje nam pružaju analitički kolačići su:

 • Praćenje broja posjetitelja naših internetskih stranica.
 • Praćenje vremena koje svaki posjetitelj provede na našim internetskih stranicama.
 • Određivanje redoslijeda kojim posjetitelj posjećuje razne internetske stranice Hrvatske gospodarske komore.
 • Procjena dijelova naših internetskih stranica koje treba poboljšati.
 • Optimizacija internetskih stranica.
 • Zahtijevanje povratne informacije za specifične dijelove internetskih stranica.

Primjeri analitičkih kolačića koje koristimo su: _gat, _ga, _gid.

Kolačići za (ciljano) oglašavanje su kolačići treće strane i postavljaju se na stranicama Hrvatske gospodarske komore pri ugrađivanju videozapisa na internetske stranice.

Primjeri kolačića za (ciljano) oglašavanje:

 • DoubleClick: DISD, IDE, _ncuid
 • YouTube inc.: APISID, CONSENT, HSID, PREF, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

4.5. Prilikom posjete stranice imate opciju uključivanja analitičkih kolačića

Nakon što jednom date suglasnost za korištenje analitičkih kolačića, kolačić s tom privolom pohraniti će se na vaš uređaj te se koristiti sljedeći put kada posjetite ove internetske stranice.

Ako želite povući svoju suglasnost, morat ćete obrisati kolačiće u postavkama svojeg internetskog preglednika. Više informacija o postavkama kolačića za različite preglednike možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

5. Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti.

Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

Pravo na pristup (Članak 15.) – u svakom trenutku imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo  i možete zatražiti detaljne informacije o svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak (Članak 16.) – u svakom trenutku imate pravo tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka ako su podaci netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje (Članak 17.) – Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas   odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe:

 • navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade (Članak 18.) – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor (Članak 21.) – Ako Vaše podatke obrađujemo prilikom izvršavanja službenih ovlasti ili se prilikom obrade pozivamo na legitimne interese možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo na pritužbu – Imate pravo na pritužbu ako smatrate da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U svrhu ostvarenja Vaših prava, na ovoj stranici možete preuzeti obrasce Zahtjeva za ostvarivanje prava koje dostavljate na adresu HGK ili elektroničkim putem:

Obrasci su dostupni na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup

Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje

Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na prigovor

 

6. Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU.

Primjerice kod organiziranja sajmova i delegacija nekada je potrebno dostaviti osobne podatke drugim primateljima u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

7. Sigurnost obrade

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Politika zaštite osobnih podataka uređena je internim aktima voditelja obrade.

 

8. Razdoblje pohrane

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe Vaši osobni podaci ostaju u našem sustavu pohrane koliko nas obvezuju propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

9. Izvor prikupljanja osobnih podataka

Podatke prikupljamo od članica HGK  ili u vezi s pružanjem usluge prema našim članicama, bilo da nam ih sami pružite (posebno putem komunikacije e-poštom ili drugim sredstvima komunikacije) ili ih mi prikupljamo, na primjer, tijekom konzultacija, rješavanja zahtjeva i prijave na događanja

Podatke prikupljamo i iz javnih registara i izvora.

 

10. Dodatne informacije

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na sljedeće kontakte:

E-mail: hgk@hgk.hr; Tel: +385 1 456-1555, 0800 1852

E-mail: zastitapodataka@hgk.hr ; Tel: +3851 456 7431,

 

11. Izmjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno.

O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.