Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

EU potvrda

Što je EU potvrda?

EU potvrda je dokument koji se izdaje pravnim i fizičkim osobama u svrhu poslovnog nastana, odnosno za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Koja je svrha izdanog dokumenta?

Potvrda dokazuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tko izdaje EU potvrdu?

Za pravne osobe EU potvrdu izdaje Hrvatska gospodarska komora.

U kojem roku se izdaje EU potvrda?

EU potvrda izdaje se u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Kome je namijenjena ovlast?

Hrvatska gospodarska komora izdaje EU potvrde za pravne osobe registrirane na teritoriju Republike Hrvatske, a temeljem izdanog dokumenta pravnoj osobi omogućava se obavljanje djelatnosti odnosno profesije na području države domaćina.

Centar informacija