Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Izdavanje potvrda o upisu u Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska

Što je Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska?

Hrvatska gospodarska komora sukladno Zakonu o medijima vodi Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska.

Ovlast je namijenjena za sve izdavače i distributere tiska koji prijavljuju novu tiskovinu ili distribuciju, izmjene u postojećim tiskovinama ili distribuciji i prestanak izdavanja ili distribucije.

Što je potrebno za prijavu u upisnik?

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

- tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište nakladnika te ime i prezime odgovorne osobe nakladnika

- naziv novina ili drugog tiska

- jezik, pismo i periodičnost izdavanja

- planiranu prosječnu nakladu

- tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište tiskara

- ime, prezime i prebivalište glavnog urednika

- podatke o strukturi vlasništva

- izvadak iz sudskog ili drugog registra ili akt o neprofitnom djelovanju

U kojem roku se izdaje potvrda o upisu?

Hrvatska gospodarska komora dužna je u roku od tri dana po primitku prijave izdati potvrdu ili zatražiti dopunu prijave.

Centar informacija