Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom/stečajnom postupku

Što je Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom ili stečajnom postupku?
Očevidnik nekretnina i pokretnina u ovršnom ili stečajnom postupku predstavlja javno objavljeni dokument u koji su upisane nekretnine koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku te pokretnine ako je njihova procijenjena vrijednost veća od
propisanog praga.

Koja je svrha ovog dokumenta?
Svrha očevidnika je dvojaka, a uključuje ovrhu i stečaj:
Ovrha - Svrha javne objave Očevidnika je ubrzati transparentnost samog ovršnog postupka i omogućiti javnosti uvid u aktualne ovršne postupke. Time se povećava pravna sigurnost hrvatskih građana, smanjuju troškovi i trajanje sudskih postupaka.
Stečaj - Uvidom u Očevidnik omogućena je dostupnost podataka svim zainteresiranim strankama koje su u mogućnosti sudjelovati na dražbama vezanim uz kupnju, odnosno prodaju nekretnina i pokretnina iz stečajne mase.

Kome je namijenjena ovlast?
Ova ovlast namijenjena je za javnost.

Centar informacija