Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Sadržaj sankcija EU prema Ruskoj Federaciji (robe, usluge, tvrtke, institucije i pojedinci)

Slika

Trinaesti paket sankcija

Vijeće je 23. veljače 2024. godine uvelo mjere ograničenja za dodatnih 106 osoba i 88 subjekata. Nove liste usmjerene su na vojni i obrambeni sektor, članove pravosuđa, lokalne političare i osobe odgovorne za nezakonitu deportaciju i vojno preodgoj ukrajinske djece.

Mjere ograničavanja EU-a sada se primjenjuju na više od 2000 osoba i subjekata, njima se zamrzava imovina, a građanima i građankama EU-a i poduzećima iz EU-a zabranjuje se stavljati im na raspolaganje financijska sredstva. Ujedno se na njih primjenjuje i zabrana putovanja, koja im onemogućuje ulazak na državno područje zemalja EU-a ili prelazak preko njega.

Vijeće je na popis subjekata koji izravno podupiru ruski vojni i industrijski kompleks u ratu protiv Ukrajine uvrstilo 27 novih subjekata. Na njih će se primjenjivati stroža ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti tehnološkom jačanju ruskog obrambenog i sigurnosnog sektora. Neki od tih subjekata imaju poslovni nastan u trećim zemljama (Indija, Šri Lanka, Kina, Srbija, Kazahstan, Tajland i Turska) i upleteni su u izbjegavanje trgovinskih ograničenja, dok su drugi ruski subjekti koji sudjeluju u razvoju, proizvodnji i opskrbi elektroničkim komponentama za ruski vojni i industrijski kompleks.

Proširuje se popis i na komponente za razvoj i proizvodnju bespilotnih letjelica, a uvedena su i dodatna ograničenja na izvoz robe kojom se posebno doprinosi jačanju ruskih industrijskih sposobnosti, kao što su električni transformatori.

Objava u Službenom listu EK.

 

Dvanaesti paket sankcija

18. prosinca 2023. godine EV je usvojilo dvanaesti paket sankcija Ruskoj Federaciji, a fokus je nametanje dodatnih zabrana uvoza i izvoza Rusiji, borba protiv zaobilaženja sankcija i korištenje određenih rupa u zakonu.

Paket uključuje:

Više od 140 dodatnih pojedinaca i subjekata podliježu zamrzavanju imovine. Ovo pokriva aktere u ruskoj vojsci i obrani, uključujući tvrtke vojne industrije i privatne vojne tvrtke. Tu spadaju i akteri iz IT sektora, ali i drugi važni gospodarski subjekti.

Zabrana uvoza ruskih dijamanata: ograničenja uvoza neindustrijskih dijamanata koji se iskopavaju, obrađuju ili proizvode u Rusiji.

Zabrana uvoza sirovina za proizvodnju čelika, prerađenih aluminijskih proizvoda i druge metalne robe: nove mjere koje ograničavaju uvoz iz Rusije određene metalne robe.

Dodatna izvozna ograničenja robe s dvojnom namjenom te napredne tehnološke i industrijske robe u vrijednosti od 2,3 milijarde eura godišnje.

Dodavanje 29 subjekata iz Rusije i trećih zemalja na popis subjekata povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom (uključujući subjekte registrirane u Uzbekistanu i Singapuru).

Zabrana pružanja poslovnog softvera i softvera povezanog s dizajnom ruskoj vladi ili ruskim tvrtkama. Cilj je dodatno otežati ruske kapacitete u njezinom industrijskom sektoru. Ograničenja u području usluga područje su u kojem smo blisko surađivali s našim međunarodnim partnerima, uključujući SAD i UK.

STROŽE OBVEZE ZAMRZAVANJA IMOVINE

Vijeće je prihvatilo novi kriterij za uvrštavanje na popis osoba koje imaju koristi od prisilnog prijenosa vlasništva ili kontrole nad ruskim podružnicama tvrtki iz EU-a. Time će se osigurati da nitko ne profitira od gubitaka s kojima se suočavaju poduzeća iz EU-a kada njihove podružnice nasilno preuzmu ruski vlasnici/uprava.

Stroža obveza za države članice da proaktivno uđu u trag imovini osoba na popisu, kako bi se spriječili i otkrili slučajevi kršenja ili zaobilaženja sankcija.

ENERGETSKE MJERE

Pooštrena je međunarodna granica cijene nafte G7+ uvođenjem novih mjera za pomnije praćenje prodaje tankera trećim zemljama, kao i zahtijevanjem detaljnijih postupaka za atestiranje . To će pomoći u borbi protiv 'flote u sjeni' koju Rusija koristi kako bi zaobišla ograničenje cijena. U tom smislu, EU je u bliskom dijalogu s partnerima iz skupine G7 kako bi osigurala usklađenost mjera i budućih smjernica.

Nova zabrana uvoza ukapljenog naftnog plina (LPG), koja utječe na godišnji uvoz vrijedan više od milijardu eura, s važenjem postojećih ugovora na razdoblje od najviše 12 mjeseci.

Više u objavi u Službenom listu EK.

 

Mjere protiv širenja hibridne kampanje Rusije  

28. srpnja 2023. godine EU je na popis uvrstio sedam pojedinaca i pet subjekata odgovornih za vođenje digitalne kampanje manipulacije informacijama i širenja hibridne kampanje Rusije protiv EU-a i država članica.

Mjere ograničenja odnose se na:

Inforos i tri njegova osnivača. Inforos je internetska medijska kuća koja je usko povezana s ruskom vojnom obavještajnom službom (GRU) i odgovorna je za osnivanje više od 270 posredničkih internetskih medija koji šire propagandu radi potpore ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine.

ANO Dialog, rusku neprofitnu organizaciju koju je osnovao Moskovski odjel za informacije i tehnologiju i koja je usko povezana s predsjedničkom administracijom.

Institut ruske dijaspore.

Social Design Agency.

Structura National Technologies – dva ruska IT poduzeća uključena u digitalnu kampanju dezinformiranja pod ruskim vodstvom „RRN” (Recent Reliable News), kao i istaknute predstavnike prethodno navedenih subjekata.

Mjere ograničavanja EU-a u odnosu na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine sada se primjenjuju na otprilike 1800 osoba i subjekata. Na sve osobe i subjekte uvrštene na popis primjenjuje se zamrzavanje imovine, a građanima i građankama EU-a i trgovačkim društvima iz EU-a zabranjeno je stavljati im na raspolaganje financijska sredstva. Na fizičke osobe ujedno se primjenjuje i zabrana putovanja, koja im onemogućuje ulazak na državno područje zemalja EU-a ili prelazak preko njega.

Objava odluke dostupna u Službenom listu EU.

 

Jedanaesti paket sankcija

 1. lipnja 2023. godine Vijeće je donijelo nove mjere ograničavanja protiv Rusije, a odnose se na:
 • zabranu provoza robe i tehnologije kroz Rusiju
 • stroža ograničenja izvoza.
 • jačanje bilateralne i multilateralne suradnje s trećim zemljama kako bi se spriječilo izbjegavanje sankcija

Objava o jedanaestom paketu sankcija prema RF dostupna u Službenom listu EU.

 

Skupina Wagner i RIA FAN pod sankcijama

13. travnja 2023. godine Vijeće je odlučilo dodati skupinu Wagner i agenciju RIA FAN na popis onih na koje se primjenjuju mjere ograničavanja EU-a zbog djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Mjere ograničavanja EU-a u odnosu na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine sada se primjenjuju na ukupno 1473 pojedinca i 207 subjekata. Na navedene osobe i subjekte primjenjuje se zamrzavanje imovine, a građanima i građankama EU-a i trgovačkim društvima iz EU-a zabranjeno je stavljati im na raspolaganje financijska sredstva.

Odluka dostupna u Službenom listu EU.

 

Deseti paket sankcija

 1. veljače 2023. nove mjere ograničavanja protiv Rusije, a odnosi se na ograničenje:
 • uvoza asfalta i sintetičkog kaučuka
 • izvoza ključne tehnologije i industrijskih proizvoda, kao što su elektronika, specijalizirana vozila, dijelovi strojeva, rezervni dijelovi za kamione i mlazne motore, kao i robe za građevinski sektor koja se može usmjeriti ruskoj vojsci, primjerice antena i dizalica.
 • pružanja kapaciteta za skladištenje plina Ruskim subjektima (uz izuzeće dijela terminalâ za UPP)
 • provoza kroz Rusiju robe i tehnologije s dvojnom namjenom izvezene iz EU-a.
 • Prvi put dosad popis uključuje sedam iranskih subjekata koji proizvode vojne bespilotne letjelice koje je ruska vojska upotrebljavala u svojem agresivnom ratu, među ostalim protiv civilne infrastrukture.

EU je:

 • suspendirao dozvole za emitiranje medijskim kućama RT Arabic i Sputnik Arabic
 • ograničio mogućnost da ruski državljani obnašaju bilo kakvu funkciju u upravljačkim tijelima kritične infrastrukture i kritičnih subjekata EU-a
 • uveo nove obveze u vezi s izvješćivanjem kako bi se osigurala učinkovitost zabrana povezanih sa zamrzavanjem imovine. Vijeće je također uvelo nove obveze izvješćivanja za države članice i Komisiju o imobiliziranim rezervama i imovini Ruske središnje banke.
 • uveo dodatne sankcije protiv 87 pojedinaca i 34 subjekta, među kojima su ključni donositelji odluka, vojni čelnici, vojni zapovjednici skupine Wagner i proizvođači bespilotnih letjelica.

Objava u dostupna Službenom listu EU.

 

Gornje granice cijena ruskih naftnih derivata

4. veljače 2023. godine EU postigao dogovor o dvije gornje granice cijena naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN2710 koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

Riječ je o cijeni po barelu po kojoj ili ispod koje su naftni derivati iz Rusije izuzeti od zabrane pružanja:

 • pomorskog prijevoza naftnih derivata u treće zemlje i
 • tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom naftnih derivata u treće zemlje.

Gornje granice cijena iznose:

 • za naftne derivate kojima se trguje uz diskont u odnosu na cijenu sirove nafte – 45 američkih dolara po barelu
 • za naftne derivate kojima se trguje uz premiju u odnosu na cijenu sirove nafte – 100 američkih dolara po barelu.

Razina gornje granice utvrđena je u bliskoj suradnji s Koalicijom za ograničavanje

Objava u službenom listu EU.

 

Deveti paket sankcija

16. prosinca 2022. godine uvedena zabrana:

 • Izvoza motora bespilotnih letjelica
 • izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom
 • ulaganja u rudarski sektor
 • transakcija s Ruskom bankom za regionalni razvoj
 • pružanja usluga oglašavanja, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja.

EU je ujedno suspendirao dozvole za emitiranje još četirima ruskim medijskim kućama te je sankcionirao još 141 osobu i 49 subjekata.

Nove su kontrole i ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom, kao i one koje mogu poboljšati ruski obrambeni i sigurnosni sektor, te je dodano još 168 subjekata povezanih s ruskim vojnim i industrijskim kompleksom na koje se odnose sektorske mjere.

EU će proširiti zabranu izvoza robe i tehnologije povezane sa zrakoplovstvom i svemirskom industrijom kako bi se obuhvatili zrakoplovni motori i njihovi dijelovi. Ta će se zabrana primjenjivati i na zrakoplove s posadom i na bespilotne zrakoplove, što znači da će se od sada zabraniti izravni izvoz motora bespilotnih letjelica u Rusiju i sve treće zemlje koje bi mogle opskrbljivati Rusiju bespilotnim letjelicama.

Nijedna od mjera koje su donesene zbog djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini ni na koji način nije usmjerena na trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i gnojiva, između trećih zemalja i Rusije. Međutim, odlučeno je da će se uvesti novo odstupanje kojim se omogućuje odmrzavanje imovine i stavljanje na raspolaganje sredstava i gospodarskih resursa određenim pojedincima koji su prije njihova uvrštavanja na popis imali značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i gnojiva.

Bankovni sektor

EU će uvesti zamrzavanje imovine za još dvije ruske banke i dodati Rusku banku za regionalni razvoj na popis subjekata u vlasništvu ruske države ili pod njezinom kontrolom na koje se primjenjuje potpuna zabrana transakcija.

Aktivnosti emitiranja

Vijeće je pokrenulo postupak suspenzije dozvola za emitiranje za još četiri medijske kuće: NTV/NTV MirRossiya 1REN TV i Pervyi Kanal.

Usluge savjetovanja

Uvodi se zabrana pružanja usluga EU-a u vezi s oglašavanjem, istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnijenja te usluga ispitivanja proizvoda i tehničkog pregleda Ruskoj Federaciji.

Energetski i rudarski sektor

EU će proširiti zabranu usmjerenu na nova ulaganja u ruski energetski sektor dodatnom zabranom novih ulaganja u ruski rudarski sektor, uz iznimku djelatnosti rudarstva i vađenja koje uključuju određene ključne sirovine.

Ostalo

Državljanima EU-a zabranjuje obnašanje svih dužnosti u upravljačkim tijelima svih pravnih osoba, subjekata ili tijela u Rusiji koji su u vlasništvu ili pod kontrolom ruske države.

Pojedinačna uvrštenja na popis

Proširen popis kojim je obuhvaćen velik broj novih pojedinaca i subjekata.

Detaljnije u Uredbi Vijeća EU.

 

Gornja granica cijena ruske nafte – 60 USD po barelu

3. prosinca Vijeće je odredilo gornju granicu cijena sirove nafte, naftnih ulja i ulja dobivenih od bitumenskih minerala (oznaka KN 2709 00) koji su podrijetlom iz Rusije ili koji su izvezeni iz Rusije, koja iznosi 60 američkih dolara po barelu, a primjenjivat će se od 5. prosinca 2022.

Vijeće je 6. listopada 2022. donijelo odluku o zabrani pomorskog prijevoza ruske sirove nafte (počevši od 5. prosinca 2022.) i naftnih derivata (počevši od 5. veljače 2023.) u treće zemlje i zabrani povezanog pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći.

Odlukom Vijeća uvedeno je i izuzeće od navedenih zabrana za sirovu naftu ili naftne derivate koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije i koji su kupljeni na razini ili ispod unaprijed utvrđene gornje granice cijena koju je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena.

Ovom odlukom utvrđuje se razina na kojoj se izuzeće primjenjuje i uvodi se prijelazno razdoblje od 45 dana za plovila koja prevoze sirovu naftu podrijetlom iz Rusije koja je kupljena i utovarena na plovilo prije 5. prosinca 2022., a istovarena u konačnoj luci odredišta prije 19. siječnja 2023. Budući da se gornja granica cijena može povremeno preispitivati kako bi se prilagodila stanju na tržištu, ovom odlukom utvrđuje se i prijelazno razdoblje od 90 dana nakon svake promjene gornje granice cijena kako bi se osiguralo da svi subjekti dosljedno primjenjuju ograničavanje cijena.

Funkcioniranje mehanizma ograničavanja cijena preispitat će se svaka dva mjeseca kako bi se odgovorilo na kretanja na tržištu, a gornja granica cijena bit će najmanje 5% niža od prosječne tržišne cijene ruske nafte i naftnih derivata.

Vijeće je uvelo i „klauzulu za hitne slučajeve” kojom se omogućuje prijevoz nafte po cijeni višoj od gornje granice.

Objava dostupna u Službenom listu EU.

 

Kršenje mjera ograničenja - "kazneno dijelo EU"

EU je 28. studenog 2022. godine kršenje mjera ograničavanja dodala na popis „kaznenih djela u EU“ 

Uvrštavanje kršenja mjera ograničavanja na popis „kaznenih djela u EU-u” prvi je od dvaju koraka za osiguravanje sličnog stupnja izvršenja sankcija u cijelom EU-u i za odvraćanje od pokušaja zaobilaženja ili kršenja mjera EU-a.

Nakon donošenja te odluke Europska komisija predstavit će prijedlog direktive koja će sadržavati minimalna pravila o definiranju kaznenih djela i kazni za kršenje mjera ograničavanja EU-a. Vijeće i Europski parlament morat će zatim raspraviti o tom nacrtu direktive i donijeti ga.

Detaljnije u Odluci Vijeća.  

 

Osmi paket sankcija, 6. listopada 2022.

- Uvodi se gornja granica cijena povezanih s pomorskim prijevozom ruske nafte za treće zemlje;

- Dodaju se na popis ograničeni proizvodi kojima bi se moglo pridonijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku;

- Uvode se dodatna ograničenja u području usluga i trgovine s Rusijom;

- Dodaju se na popis sankcioniranih osoba 30 novih pojedinaca i 7 subjekata iz RF.

Prema najnovijim sankcijama zabranjuje se pružati pomorski prijevoz i tehničku pomoć, brokerske usluge ili financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom sirove nafte (od prosinca 2022.) ili naftnih derivata (od veljače 2023.) koji potječu iz Rusije ili se iz nje izvoze u treće zemlje. Odstupanjem od gornje granice cijena omogućilo bi se pružanje prijevoza i tih usluga ako se nafta ili naftni derivati kupuju po cijeni u skladu s unaprijed utvrđenom gornjom granicom cijene ili ispod nje. Nova zabrana plovilima EU-a da pružaju usluge pomorskog prijevoza za takve proizvode trećim zemljama primjenjivat će se od datuma kada Vijeće jednoglasno odluči uvesti gornju granicu cijena.

EU proširuje i zabranu uvoza proizvoda od čelika koji potječu iz Rusije ili se iz nje izvoze. Uvedena su i dodatna ograničenja za drvnu celulozu i papir, cigarete, plastiku i kozmetiku te za elemente koji se upotrebljavaju u industriji nakita, kao što su drago kamenje i plemeniti metali, od kojih Rusija ostvaruje znatne prihode. Ograničava se i prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz dodatne robe koja se upotrebljava u zrakoplovnom sektoru.

Pored navedenog novi paket obuhvaća:

- Uvođenje sankcija pojedincima i subjektima koji su imali ulogu u organizaciji nezakonitih „referenduma”, predstavnicima obrambenog sektora i poznatim osobama koje šire dezinformacije o ratu.

- Proširenje popisa ograničenih proizvoda kojima bi se moglo doprinijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju njezina sektora obrane i sigurnosti. Popis će sada obuhvaćati određene elektroničke komponente, dodatne kemikalije.

- Zabranu prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza vatrenog oružja za civilnu uporabu te njegovih bitnih komponenata i streljiva, vojnih vozila i opreme, paravojne opreme i rezervnih dijelova.

- Zabranu građanima i građankama EU-a da obnašaju dužnosti u upravljačkim tijelima određenih ruskih pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su u vlasništvu ruske države ili pod njezinom kontrolom.

- Uvrštenje na popis subjekata u državnom vlasništvu koji podliježu zabrani transakcija za društvo Russian Maritime Shipping Register, koje je subjekt u stopostotnom državnom vlasništvu koji obavlja djelatnosti povezane s klasifikacijom i inspekcijskim pregledom ruskih i neruskih brodova i plovila, među ostalim u području sigurnosti.

- Potpunu zabranu pružanja uslugavođenja računa ili skrbništva u vezi s kriptoimovinom ruskim državljanima i osobama s boravištem u Rusiji, bez obzira na ukupnu vrijednost te kriptoimovine.

- Zabranu pružanja arhitektonskih i inženjerskih usluga, kao i konzultantskih usluga u području IT-a i usluga pravnog savjetovanja Rusiji.

Vijeće je također odlučilo da će se od danas zemljopisno područje primjene ograničenja uvedenih 23. veljače, uključujući posebice zabranu uvoza robe iz područja regija Donecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade, proširiti kako bi obuhvatilo i područja regija Zaporižje i Hersona koja nisu pod kontrolom vlade.

Detaljan popis dostupan u Uredbi Vijeća. Objava u Službenom listu EU.

 

Mjere za smanjenje cijena energije

30. rujna ministri energetike EU-a postigli su politički dogovor o prijedlogu uredbe Vijeća za rješavanje problema visokih cijena energije. Uredba uvodi zajedničke mjere za smanjenje potražnje za električnom energijom te prikupljanje i preraspodjelu viška prihoda energetskog sektora krajnjim kupcima.

Popis mjera dostupan na stranici EK.

Čelnici EU-a su osudili rusko nezakonito pripajanje ukrajinskih regija Donjeck, Luhansk, Zaporožje i Herson naglašavajući i nezakonitost provedenih referenduma te na sastanku 30. rujna donose odluku o pojačanim restriktivnim mjerama prema Rusiji.

Detaljnije u izjavi koja je dostupna na stranicama EK.

Skupina G-7 je osudila lažne ruske referendume u Ukrajini 23. rujna.

Detaljnije u izjavi lidera skupine G7.

 

EU suspendira sporazum o pojednostavljenju viza s Rusijom, čime se na ruske državljane primjenjuju opća pravila Zakonika o vizama. Detalji u Službenom listu EU.

EU uvodi mjere ograničenja protiv Viktora i Oleksandra Janukoviča 4. kolovoza.

Detaljno dostupno u Službenom listu EU-a.

 

Paket za održavanje i usklađivanje 

21. srpnja 2022. godine Vijeće je donijelo nove mjere čiji je cilj pooštriti postojeće gospodarske sankcije protiv Rusije, usavršiti njihovu provedbu i ojačati njihovu učinkovitost. Paketom za „održavanje i usklađivanje”:

 • uvodi se nova zabrana kupnje, uvoza ili prijenosa zlata ruskog podrijetla, uključujući nakit
 • pojačava se kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom
 • postojeća zabrana pristupa lukama proširuje se na brodske prevodnice
 • pojašnjavaju se postojeće mjere, na primjer u području javne nabave, zrakoplovstva i pravosuđa
 • sankcioniraju se još 54 osobe i 10 subjekata, među ostalim gradonačelnik Moskve i velika financijska institucija Sberbank.

Nove mjere, kao i ranije sankcije, nisu usmjerene na ruski izvoz hrane, žitarica ili gnojiva.

Više u Službenom listu EU-a.

 

Produljene sankcije - nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

Vijeće je odlučilo za još jednu godinu, odnosno do 23. lipnja 2023produljiti sankcije uvedene kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja koje je izvršila Ruska Federacija.

Mjere ograničavanja koje su trenutačno na snazi uključuju:

 • zabrane koje se odnose na uvoz proizvoda podrijetlom iz nezakonito pripojenog Krima ili Sevastopolja u EU
 • infrastrukturna ili financijska ulaganja i turističke usluge iz nezakonito pripojenog Krima ili Sevastopolja
 • izvoz određene robe i tehnologije upućene krimskim poduzećima ili namijenjene upotrebi u nezakonito pripojenom Krimu u sektoru prometa, telekomunikacija i energetike
 • istraživanje i proizvodnju nafte, plina i mineralnih resursa.

Detaljnije na službenim stranicama EK.

 

Šesti paket sankcija 

3. lipnja 2022. godine EU usvojila šesti paket sankcija prema Ruskoj Federaciji

Nafta – zabranjena je kupnja, uvoz i prijenos sirove nafte i određenih naftnih derivata iz Rusije u EU. Rok prilagodbe je šest mjeseci za sirovu naftu i do osam mjeseci za druge naftne derivate.

Predviđena je privremena iznimka sirove nafte koja se isporučuje naftovodima u one države EU koje zbog zemljopisnog položaja posebno ovise o ruskim zalihama i nemaju održivu alternativu. Bugarska i Hrvatska moći će koristiti privremena odstupanja u pogledu uvoza ruske sirove nafte koja se prevozi morskim putem – vakuumska plinska ulja.

Isključivanje novih ruskih i bjeloruskih banaka iz SWIFT sustava

SberbankMoskovska kreditna banka i Ruska poljoprivredna banka – te Bjeloruska banka za razvoj i obnovu su isključene iz SWIFT komunikacije.

Aktivnosti emitiranja

Unutar EU-a obustavljaju se aktivnosti emitiranja još triju ruskih medijskih kuća u državnom vlasništvu, a to su: Rossiya RTR/RTR PlanetaRossiya 24/Russia 24 TV Centre International.

Ograničenje izvoza

Proširuje se popis roba i tehnologija s dvojnom namjenom, dodani su novi ruski i bjeloruski subjekti koji mogu pridonijeti tehnološkom poboljšanju ruskog obrambenog sektora, što obuhvaća 80 kemikalija koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju kemijskog oružja.

Usluge savjetovanja

EU će zabraniti pružanje usluga računovodstvaodnosa s javnošću i savjetovanja Rusiji.

Pojedinačna uvrštenja na popis

Vijeće je odlučilo sankcionirati još pojedinaca i subjekata, koje se smatra povezanim s ratnim zločinima u Ukrajini.

Detaljnije u objavi EK.

 

Sankcionirani novi poduzetnici 

21. travnja EU zbog nezakonitog pripojenja Krima sankcionirao još dva ruska poduzetnika 

Vijeće je zbog nezakonitog pripojenja Krima donijelo sankcije protiv još dvaju poduzetnika: Sergija Vitalijoviča Kurčenka i Jevgenija Viktorovića Prigožina.

Sergij Vitalijovič Kurčenko ukrajinski je državljanin koji je uz potporu proruskih separatista među ostalim preuzeo nadzor nad nekoliko velikih metalurških, kemijskih i energetskih postrojenja u područjima pod kontrolom separatista.

Jevgenij Viktorovič Prigožin istaknut je ruski poduzetnik blisko povezan s predsjednikom Putinom i ruskim Ministarstvom obrane. Osnivač je i neslužbeni voditelj grupe Wagner, vojnog subjekta bez pravne osobnosti koji se nalazi u Rusiji, odgovornog za razmještanje plaćenika grupe Wagner u Ukrajini.

Detaljnije dostupno na web stranicama EK.

 

Izuzeće od mjera radi olakšavanja humanitarnih aktivnosti

13. travnja 2022. godine EU uvodi izuzeće od mjera ograničavanja radi olakšavanja humanitarnih aktivnosti

S obzirom na humanitarnu krizu Vijeće je uvelo humanitarne iznimke u dva režima sankcija u vezi sa situacijom u Ukrajini:

 • restriktivne mjere u pogledu akcija koje potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i neovisnost Ukrajine ( “režim teritorijalne cjelovitosti Ukrajine”) i
 • restriktivne mjere kao odgovor na priznavanje područja pod kontrolom Donjecka i Luganska u Ukrajini i naređenje ruskih oružanih snaga u tim područjima (“režim Donjecka i Luganska”).

Konkretno, organizacije i agencije koje djeluju kao humanitarni partneri EU-a, kao što su ICRC i specijalizirane agencije UN-a, izuzete su od zabrane stavljanja sredstava ili gospodarskih resursa na raspolaganje osobama i subjektima određenim u režimu teritorijalnog integriteta Ukrajine kada su sredstva ili resursi potrebni isključivo u humanitarne svrhe u Ukrajini. Osim toga, određene jasno definirane kategorije humanitarnih organizacija izuzete su od ograničenja izvoza i povezane zabrane pružanja usluga pod režimom Donjecka i Luganska kada je to nužno u isključivo humanitarne svrhe. Nadalje, prema oba režima, organizacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim izuzećima, mogu zatražiti od država članica odstupanje od istih zabrana kada je to potrebno za humanitarne aktivnosti u Ukrajini.

Tekst objave dostupan na web stranicama EK.

 

Peti paket sankcija

8. travnja 2022. godine Vijeće je usvojilo peti paket sankcija protiv Rusije, u svjetlu kontinuiranog rata protiv Ukrajine, a sastoji se od:
 

 • Zabrane kupnje, uvoza ili prijenosa ugljena i drugih čvrstih fosilnih goriva u EU ako potječu iz Rusije ili se izvoze iz Rusije, od kolovoza 2022. Uvoz ugljena u EU trenutačno je vrijedan 8 milijardi eura godišnje.
 • Zabrane pristupa lukama EU plovilima registriranim pod zastavom Rusije. Odstupanja se odobravaju za poljoprivredne i prehrambene proizvode, humanitarnu pomoć i energiju.
 • Zabrane prijevoza robe cestom unutar EU za sva ruska i bjeloruska poduzeća za cestovni prijevoz, uključujući i tranzit. Odstupanja su ipak odobrena za niz proizvoda, kao što su farmaceutski, medicinski, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, uključujući pšenicu, te za cestovni prijevoz u humanitarne svrhe.
 • Daljnje zabrane izvoza, usmjerene na mlazno gorivo i drugu robu kao što su kvantna računala i napredni poluvodiči, vrhunska elektronika, softver, osjetljivi strojevi i transportna oprem.
 • Nove zabrane uvoza proizvoda kao što su: drvo, cement, gnojiva, plodovi mora i alkoholna pića . Ugovorene zabrane izvoza i uvoza iznose samo 10 milijardi eura, odnosno 5,5 milijardi eura.

Uveden je niz ciljanih gospodarskih mjera namijenjenih jačanju postojećih mjera, kao što su:

 • Opća zabrana sudjelovanja ruskih tvrtki u javnoj nabavi u državama članicama EU-a;
 • Isključenje svake financijske potpore ruskim javnim tijelima;
 • Proširena zabrana depozita na kriptovalute, te prodaje novčanica i prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti država članica EU Rusiji i Bjelorusiji, ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji i Bjelorusiji.

Nadalje, Vijeće je odlučilo sankcionirati tvrtke čiji su proizvodi ili tehnologija odigrali ulogu u invaziji, ključne oligarhe i poslovne ljude, visoke dužnosnike Kremlja, zagovornike dezinformacija i manipulacije informacijama, kao i članove obitelji već sankcioniranih pojedinaca, kako bi se osiguralo da se sankcije EU-a ne zaobiđu.

Uvedena je potpuna zabrana transakcija za četiri ključne ruske banke koje predstavljaju 23% tržišnog udjela u ruskom bankarskom sektoru. Nakon ukidanja SWIFT-a, ove će banke sada biti podvrgnute zamrzavanju imovine, čime će biti potpuno odsječene od tržišta EU-a

Objava dostupna na web stranicama Vijeća EU

 

Četvrti paket sankcija 

EU donio četvrti paket sankcija protiv Rusije 15. ožujka 2022. godine.

EU je uveo četvrti paket gospodarskih i pojedinačnih sankcija kao odgovor na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Nove mjere uključuju zabranu:

 • Svih transakcija s određenim poduzećima u državnom vlasništvu;
 • pružanja usluga kreditnog rejtinga svim ruskim pojedincima i subjektima;
 • novih ulaganja u ruski energetski sektor.

Vijeće je proširilo popis osoba povezanih s ruskom obrambenom i industrijskom bazom, kojima su se uvela stroža ograničenja izvoza u pogledu robe s dvojnom namjenom te robe i tehnologije kojima bi se moglo doprinijeti tehnološkom poboljšanju ruskog obrambenog sektora i sektora sigurnosti. EU je također uveo:

 • trgovinska ograničenja za željezo i čelik te za luksuznu robu,
 • sankcije protiv još 15 pojedinaca i devet subjekata.

Popis robe od željeza i čelika i luksuzne roba pod sancijama.

Popis novih osoba pod sankcijama.

Popis entiteta i gospodarskih subjekata pod sankcijama.

 

Restriktivne mjere za dodatnih 160 osoba

9. ožujka 2022. EU uvodi restriktivne mjere za dodatnih 160 osoba

Vijeće je odlučilo nametnuti restriktivne mjere za dodatnih 160 osoba u vezi s trenutnom neopravdanom i ničim izazvanom ruskom vojnom agresijom na Ukrajinu i akcijama koje potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Navedene osobe uključuju:

 • 14 oligarha i istaknutih poslovnih osoba uključenih u ključne gospodarske sektore koji pružaju značajan izvor prihoda Ruskoj Federaciji;
 • 146 članova Vijeća Federacije Rusije.

Sveukupno, restriktivne mjere EU-a sada se primjenjuju na ukupno 862 pojedinca i 53 subjekta. Svi podaci o novim osobama na koje EU uvodi restriktivne mjere dostupni su u službenom Vjesniku EU i stranicama EK

Donesene su nove mjere koje su usmjerene na:

 • ograničenje pružanja specijaliziranih usluga financijskih poruka (SWIFT) na tri bjeloruske banke;
 • zabranu transakcija sa Središnjom bankom Bjelorusije;
 • zabranu uvrštenja i pružanja usluga u vezi s dionicama bjeloruskih državnih subjekata na mjestima trgovanja u EU;
 • značajno ograničenje financijske priljeve iz Bjelorusije u EU;
 • zabranu isporuka novčanica eura denominiranih u Bjelorusiji.

Nadalje, Vijeće je uvelo daljnje restriktivne mjere u pogledu izvoza pomorske robe i radio-komunikacijske tehnologije u Rusiju.

Svi dokumenti povezani s ovim mjerama dostupni su na stranicama EK i službenom vjesniku EU.

 

Zabrana SWIFT-a za određene ruske banke

2. ožujka 2022. EU uvodi zabranu SWIFT-a za određene ruske banke

EU je isključila sedam ruskih banaka iz SWIFT-a. To će osigurati da te banke budu isključene iz međunarodnog financijskog sustava i naštetiti njihovoj sposobnosti globalnog poslovanja.

Sedam banaka su Banka Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) i VTB banka.

EU je također uvela zabranu:

 • ulaganja, sudjelovanja ili na drugi način involviranosti u budućim projektima koje sufinancira Ruski fond za izravna ulaganja;
 • prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz novčanica eura u Rusiju ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi u Rusiji.

Detaljnije dostupno u objavi EK.

 

Zatvaranje zračnog prostora EU za avione iz RF-a

Čelnici Europske komisije objavili su 26. veljače Zajedničku izjavu s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Sjedinjenih država.

Dok ruske snage pokreću napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, ovom izjavom se ističe odlučnost nastavka nametanja dodatnih troškova Rusiji koji će ju izolirati od međunarodnog financijskog sustava i gospodarstava Zapada. Ove mjere će se provesti u narednim danima.

Konkretno, u najavi su sljedeće mjere:

 • Osigurati izbacivanje iz međunarodnog sustava plaćanja SWIFT odabranih ruskih banaka, što će ih isključiti iz međunarodnog financijskog sustava i onemogućiti globalno poslovanje.
 • Uvođenje restriktivnih mjera koje će spriječiti rusku središnju banku da rasporedi svoje međunarodne pričuve na načine koji potkopavaju učinak uvedenih sankcija.
 • Nove mjere protiv ljudi i entiteta koji olakšavaju rat u Ukrajini i štetne aktivnosti ruske vlade. Konkretno, uvođenje mjera koje će ograničit prodaju državljanstva – takozvanih zlatnih putovnica – koje će bogatim Rusima povezanim s ruskom vladom onemogućiti da postanu građani zemalja zapadnih saveznika i dobiju pristup njihovim financijskim sustavima.
 • Narednih dana pokrenut će se transatlantska radna skupina koja će osigurati učinkovitu provedbu svih do sada uvedenih financijskih sankcija identificiranjem i zamrzavanjem imovine sankcioniranih pojedinaca i tvrtki koje postoje u jurisdikcijama zapadnih saveznika.
 • Također, razmatra se primjena sankcija i drugih financijskih i provedbenih mjera protiv dodatnih ruskih dužnosnika i elita bliskih ruskoj vladi, kao i njihovih obitelji i njihovih pomagača koje će identificirati i zamrznuti imovinu koju drže u jurisdikcijama saveznika.
 • Pojačat će se koordinacija protiv dezinformacija i drugih oblika hibridnog ratovanja.

Uz najavljene mjere, istaknuta je spremnost poduzimanja dodatnih sankcija kako bi se Rusiju pozvalo na odgovornost za napad na Ukrajinu.

Zatvaranje zračnog prostora za ruske avione

Postepeno se zatvara EU zračni prostor za ruske avio kompanije. 

 

Novi paket sankcija RF-u 

Europska komisija je 25. veljače 2022. godine donijela novi paket sankcija kojim se drastično ograničavaju trgovinsko gospodarski odnosi s Ruskom Federacijom. Sankcije koje su donesene 2014. godine, nakon aneksije Krima, odnosile su se na financijski sektor, visoke tehnologije i vojnu industriju, a nove produbljuju ograničenja upravo u ovim područjima uz neke dodatne sfere suradnje.

Novi paket sankcija obuhvaća: financijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvojne namjene, kao i kontrolu i financiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca. U financijskom sektoru uvode se restriktivne mjere za poslovanje s ruskim bankama, financiranje ruskih državnih poduzeća kao i na investicije iz Rusije u EU.

Novi paket sankcija usmjeren je na:

 • 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, uključujući obranu, energetski sektor – zabranu izvoza koji cilja naftni sektor, što će onemogućiti Rusiji nadogradnju svojih rafinerija – visoke tehnologije u eksploataciji nafte.
 • Zabranu prodaje zrakoplovne opreme ruskim zračnim prijevoznicima.
 • Ograničava se pristup ključnim tehnologijama kao što su poluvodiči ili vrhunski softveri.
 • Diplomati i srodne skupine te poslovni ljudi neće više imati povlašten status u EU

 

Paket sankcija uključuje:

Individualne sankcije

Uz zamrzavanje imovine ruskog predsjednika i ministra vanjskih poslova RF, EU će nametnuti restriktivne mjere članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost koji su podržali rusko trenutno priznanje dvaju područja pod kontrolom vlade Donjecke i Luganske oblasti Ukrajine kao neovisnih entiteta. Sankcije će biti proširene i na preostale članove ruske Državne Dume koji su ratificirali vladinu odluku Ugovora o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći između Ruske Federacije i dva entiteta.

Nadalje, EU će ciljati i one pojedince koji su omogućili rusku vojnu agresiju iz Bjelorusije.

Ekonomske sankcije


Financijske sankcije

Paket dodatno proširuje postojeća financijska ograničenja, čime se smanjuje ruski pristup najvažnijim tržištima kapitala. Također zabranjuje uvrštavanje i pružanje usluga u vezi s dionicama ruskih državnih subjekata na mjestima trgovanja u EU. Osim toga, uvodi nove mjere koje značajno ograničavaju financijske priljeve iz Rusije u EU, zabranom prihvaćanja depozita koji prelaze određene vrijednosti od ruskih državljana ili rezidenata, držanja računa ruskih klijenata od strane Središnjih depoa vrijednosnih papira EU, kao i prodaju vrijednosnih papira denominiranih u eurima ruskim klijentima.

Ove će sankcije ciljati na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, uključujući i područje obrane, a povećat će ruske troškove zaduživanja, podići inflaciju i postupno nagrizati rusku industrijsku bazu. Dodatno se poduzimaju mjere kako bi se spriječilo da bogatstvo ruske elite bude skriveno u europskim bankama.

Energetski sektor

EU će zabraniti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz u Rusiju određenih roba i tehnologija povezanih s preradom nafte te će uvesti ograničenja na pružanje povezanih usluga.

Uvođenjem takve zabrane izvoza EU namjerava pogoditi ruski naftni sektor i onemogućiti Rusiji nadogradnju svojih rafinerija.

Sektor prometa

EU je uvela zabranu izvoza robe i tehnologije u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji, kao i zabranu pružanja usluga osiguranja i reosiguranja te održavanja u vezi s tom robom i tehnologijom. EU će također zabraniti usluge vezano za pružanje tehničke i financijske podrške u ovom sektoru.

Ova zabrana se odnosi na prodaju svih zrakoplova, rezervnih dijelova i opreme ruskim zračnim prijevoznicima s ciljem degradiranja jednog od ključnih sektora ruskog gospodarstva i povezanost zemlje, budući da je tri četvrtine ruske sadašnje komercijalne zračne flote izgrađeno u EU, SAD-u i Kanadi .

Tehnološki sektor

EU je uveo daljnja ograničenja na izvoz roba i tehnologija s dvojnom namjenom, kao i ograničenja na izvoz određenih roba i tehnologija koje bi mogle pridonijeti ruskom tehnološkom razvoju obrambenog i sigurnosnog sektora.

To će uključivati proizvode kao što su poluvodiči ili najsuvremenije tehnologije.

Vizna politika

Diplomati, drugi ruski dužnosnici i poslovni ljudi više neće moći koristiti odredbe o viznim olakšicama, koje dopuštaju povlašten pristup EU. Ova odluka neće utjecati na obične građane Rusije.

Pojedinačne restriktivne mjere primjenjivat će se na ukupno 654 fizičkih osoba i 52 subjekta, a uključuju zamrzavanje imovine i zabranu stavljanja sredstava na raspolaganje navedenim pojedincima i subjektima. Osim toga, zabrana putovanja koja se primjenjuje na navedene osobe onemogućuje im ulazak ili tranzit kroz teritorij EU-a.

Detaljan popis novih sankcija je dostupan na stranicama Europske komisije.