Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

EU uvodi stroža pravila za izvoz robe dvojne namjene

Slika

Na snagu je stupila nova uredba EU o kontroli izvoza, kojom je postrožena kontrola trgovine robom s dvojnom namjenom, odnosno civilnom robom i tehnologijama koje se mogu primijeniti u vojne ili policijske svrhe, čime će se Uniji omogućiti da bolje štiti ljudska prava i podupire sigurne lance opskrbe strateškim proizvodima.

Novi okvir Uniji omogućuje da poduzme nekoliko važnih mjera za objedinjavanje stručnog znanja i rješavanje određenih nedostataka, osobito u pogledu kibernadzora (za koji su u pripremi smjernice za postupanje s dužnom pažnjom), ali i novih tehnologija s dvojnom namjenom kao što je napredno računalstvo.

Uredbom se povećava transparentnost jer je proširen opseg savjetovanja i izvješćivanja između država članica i Europske komisije, što pak olakšava razvoj nove platforme EU-a za elektroničko licenciranje koja se već probno koristi u četiri države članice.

Uredba daje i pravnu osnovu za djelovanje EU-a na multilateralnoj, plurilateralnoj i bilateralnoj razini – prepoznajući da uspješnost kontrola ovisi o suradnji glavnih proizvođača tehnologije – i temelji se na postojećem multilateralnom okviru za kontrolu izvoza, točnije Wassenaarskom aranžmanu, koji je osnova za mnoga ograničenja uvedena uredbom na razini EU-a.

 Nova uredba uključuje mnoge prijedloge EK za sveobuhvatno poboljšanje sustava i povećat će djelotvornost postojećeg sustava EU za kontrolu izvoza zahvaljujući:

  • uvođenju nove dimenzije "ljudske sigurnosti" kako bi Unija mogla odgovoriti na izazove koje donose nove tehnologije s dvojnom namjenom koje su rizik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost (posebno tehnologije za kibernadzor) te zaštititi ljudska prava;
  • ažuriranju ključnih pojmova i definicija (npr. definicija izvoznika sad se odnosi na fizičke osobe i istraživače koji sudjeluju u prijenosu tehnologije s dvojnom namjenom);
  • pojednostavnjenju i usklađivanju postupaka licenciranja te omogućavanju Europskoj komisiji da pojednostavnjenim postupkom (tj. delegiranim aktom) izmijeni popis robe ili odredišta na koje se primjenjuju posebni oblici kontrole, čime će sustav kontrole izvoza postati fleksibilniji i prilagodljiviji promjenama;
  • poboljšanju razmjene informacija između tijela za licenciranje i Komisije radi povećanja transparentnosti odluka o licenciranju;
  • koordinaciji i potpori strogoj provedbi kontrola, među ostalim poboljšanju sigurne elektroničke razmjene informacija između tijela za licenciranje i tijela za provedbu propisa;
  • razvoju EU programa za izgradnju kapaciteta i osposobljavanje namijenjenog tijelima država članica nadležnima za licenciranje i provedbu propisa;
  • intenzivnijim kontaktima s industrijom i transparentnosti prema dionicima putem strukturiranog odnosa s privatnim sektorom u obliku posebnih savjetovanja s dionicima koje provodi odgovarajuća skupina EK sastavljena od stručnjaka iz država članica;
  • omogućavanju intenzivnijeg dijaloga s trećim zemljama i nastojanjima da se postignu jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na globalnoj razini.