Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Poslovanje nakon Brexita

Slika

Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. siječnja 2020. godine te UK od tada više nije članica EU-a i smatra se trećom zemljom. Sporazum se sastoji od dva glavna dokumenta:

 

Sporazumom je utvrđeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojega su vođeni pregovori o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a trgovinski i drugi odnosi između dvije strane su bili nepromijenjeni te se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjivalo pravo EU-a.

 

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na irskom otoku. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Nakon intenzivnih pregovora, 24. prosinca 2020. godine Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Taj je dogovor sadržan u dokumentu koji se sastoji od tri glavna dijela: Sporazuma o trgovini i suradnji, Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji obuhvaćaju razna područja, kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost.

Ujedinjena Kraljevina je 1. siječnja 2021. godine istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Sporazum o trgovini i suradnji privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2021. godine, a stupio je na snagu 1. svibnja 2021. godine.   

U Sporazumu se utvrđuju povlašteni dogovori u područjima kao što su trgovina robom i uslugama, digitalna trgovina, intelektualno vlasništvo, javna nabava, zrakoplovstvo i cestovni promet, energetika, ribarstvo, koordinacija sustava socijalne sigurnosti, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tematska suradnja i sudjelovanje u programima Unije. Sporazum se temelji na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja i poštovanje temeljnih prava.

Sporazum o trgovini i suradnji omogućava ostvarivanje preferencijalne stope carine prilikom uvoza roba u EU ili UK, ako je roba stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u Sporazumu.

EU i UK kontinuirano traže zajednička rješenja za stvarne probleme svih zajednica u Sjevernoj Irskoj te zaštita mjesta Sjeverne Irske na unutarnjem tržištu Ujedinjene Kraljevine i cjelovitosti jedinstvenog tržišta EU-a. Stoga je EU predložila prilagođene aranžmane koji su usmjereni na povećanje fleksibilnosti Protokola. Tim se konkretnim mjerama odgovara na poteškoće s kojima se zbog Brexita osobe i poduzeća u Sjevernoj Irskoj suočavaju na terenu, a prije svega se odnose na hranu, zdravlje bilja i životinja, carinu, lijekove i suradnju s dionicima u Sjevernoj Irskoj.

Dana 23. veljače 2023. godine, Europska unija i Velika Britanija postigli su načelni politički dogovor o provedbi Protokola o Sjevernoj Irskoj donošenjem Windsor političke deklaracije, koja daje okvir i otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima te pruža dugoročna rješenja za stanovnike i gospodarstvenike Sjeverne Irske. Ponuđena rješenja, između ostaloga, predviđaju fleksibilne mjere za kretanje robe za krajnju upotrebu u Sjevernoj Irskoj. Detaljnije informacije o usuglašenim rješenjima po pojedinim područjima dostupne su ovdje. U narednom razdoblju slijedi prevođenje zajedničkih rješenja u pravno obvezujuće instrumente.

Informacije o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije

Britanska Vlada na svojim stranicama redovito ažurira informacije kako bi se europski gospodarski subjekti prilagodili promjenama u poslovanju na britanskom tržištu i mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja. Dodatno korisne informacije dostupne su u uputama za gospodarstvenike i brošurama Graničnog Operativnog Modela (Border Operating Model)koji definira korake koje trgovci i prijevoznici moraju poduzeti, kako bi udovoljili zahtjevima važećeg postupaka kontrole uvoza roba iz EU u UK.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, pojedina nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama, ali su se rokovi više puta odgađali uslijed poremećaja uzrokovanih virusom COVID 19, a zatim globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini te rasta cijena energenata, koji su imali veliki utjecaj na dobavne lance i gospodarstvenike. 

Dana 23. veljače 2023. godine, Europska unija i Velika Britanija postigli su načelni politički dogovor o provedbi Protokola o Sjevernoj Irskoj donošenjem Windsor političke deklaracije, koja daje okvir i otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima te pruža dugoročna rješenja za stanovnike i gospodarstvenike Sjeverne Irske. Ponuđena rješenja, između ostaloga, predviđaju fleksibilne mjere za kretanje robe za krajnju upotrebu u Sjevernoj Irskoj. Detaljnije informacije o usuglašenim rješenjima po pojedinim područjima dostupne su ovdje. U narednom razdoblju slijedi prevođenje zajedničkih rješenja u pravno obvezujuće instrumente.

Informacije o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije

Britanska Vlada na svojim stranicama redovito ažurira informacije kako bi se europski gospodarski subjekti prilagodili promjenama u poslovanju na britanskom tržištu i mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja. Dodatno korisne informacije dostupne su u uputama za gospodarstvenike i brošurama Graničnog Operativnog Modela (Border Operating Model)koji definira korake koje trgovci i prijevoznici moraju poduzeti, kako bi udovoljili zahtjevima važećeg postupaka kontrole uvoza roba iz EU u UK.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, pojedina nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama, ali su se rokovi više puta odgađali uslijed poremećaja uzrokovanih virusom COVID 19, a zatim globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini te rasta cijena energenata, koji su imali veliki utjecaj na dobavne lance i gospodarstvenike. 

Dana 29. kolovoza 2023. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je dokument Border Target Operating Model (BTOM), koji definira novi pristup sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim kontrolama na za to određenim kontrolnim graničnim prijelazima planira se početi primjenjivati od kraja siječnja do kraja listopada 2024. godine.

Uvoznici u Veliku Britaniju prehrambenih proizvoda: živih životinja, životinjskih proizvoda, biljaka te biljnih proizvoda, trebaju provjeriti razinu rizika navedenih proizvoda sukladno novom modelu te se u što kraćem razdoblju pripremiti za nadolazeće promjene graničnih postupaka.

Navedeni proizvodi razvrstani su prema razini rizika na proizvode niskog, srednjeg i visokog rizika te svaka kategorija ima propisan postupak kontrole zdravstvene ispravnosti (dokumentarna kontrola certifikata zemlje izvoza ili/i laboratorijska kontrola zdravstvene ispravnosti).

Smjernice za nove postupke i utvrđivanje razine rizika proizvoda koji se uvoze u UK iz zemalja EU dostupne su na sljedećim poveznicama:

Pošiljke navedenih proizvoda će se morati najaviti, a popis kontrolnih graničnih prijelaza (Border control Post – BCP), redovito se ažurira i dostupan je ovdje.

Popisi proizvoda prema kategorijama rizika sukladno BTOM koji se uvoze u UK iz zemalja koje nisu članice EU dostupni su na poveznicama:

Kako bi se olakšao prelazak na novi model graničnih kontrola, Britanska Vlada razvija digitalnu platformu za promet roba na globalnoj razini pod nazivom UK Single Trade Window (STW), koja bi trebala funkcionirati kao „digitalna“ granica i u stvarnom vremenu smanjiti redove i omogućiti neometani promet roba u budućnosti.

Hodogram uvođenja novog postupka ovisno od robe koja se uvozi u UK:

  • od 31. siječnja 2024. godine, uvode se zdravstveno uvjerenje o uvozu za srednje rizične životinjske proizvode te biljke, biljne proizvode i visokorizične hrane (i hrane za životinje) neživotinjskog podrijetla iz EU
  • od 30 travnja 2024. godine, od 30. travnja 2024. - Uvođenje dokumentarnih i provjera identiteta temeljenih na riziku i fizičkih provjera srednje rizičnih životinjskih proizvoda, biljaka, biljnih proizvoda i visokorizične hrane (i hrane za životinje) neživotinjskog podrijetla iz EU-a. Nadalje, uvoz sanitarnih  i fitosanitarnih proizvoda također će proći kroz novi model temeljen na riziku. Također će se početi pojednostavljivati uvoz iz zemalja izvan EU. To će uključivati ukidanje zdravstvenih certifikata i rutinskih provjera životinjskih proizvoda niskog rizika, biljaka, biljnih proizvoda iz zemalja izvan EU-a, kao i smanjenje razine fizičke provjere i provjere identiteta životinjskih proizvoda srednjeg rizika iz zemalja izvan EU
  • od 31. listopada 2024. godine, za robu koja se uvozi iz EU će biti potrebno podnošenje deklaracije o sigurnosti i zaštiti (Safety and Security DeclarationsSSD) za uvoz iz EU, od strane prijevoznika. Također, planira se omogućiti korištenje digitalne platforme UK Single Trade Window.

Za potrebe adekvatne pripreme gospodarstvenika, održan je niz online besplatnih seminara o novim pravilima i postupcima kretanja robe preko različitih graničnih prijelaza UK s EU, a snimke održanih seminara i informacije o novim dostupne su putem poveznice

U pratećem materijalu je prezentacija s objašnjenjima potrebnim za pripremu tvrtki za nove BTOM uvjete poslovanja s UK od 2024, godine, koja je pripremljena od strane Odjela za okoliš, hranu i ruralna pitanja (DEFRA).

Poduzeća u Sjevernoj Irskoj će zadržati nesmetan pristup Velikoj Britaniji, bilo da premještaju robe i proizvode prema popisu izravno iz Sjeverne Irske ili neizravno kroz Irske luke.

Nizozemska objavljuje informacije o novim carinskim formalnostima koje prate protok robe u nizozemskim lukama i detaljne upute o obvezi prethodne digitalne najave carinskih dokumenata temeljem koje se roba može primiti u luke putem portala Get ready for Brexit. Uveden je digitalni lučki sustav Portbase putem kojega se osigurava nesmetan protok prometa i robe kroz pet nizozemskih trajektnih terminala, a letak namijenjen prijevoznicima i vozačima kamiona se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Belgija objavljuje sve relevantne informacije o novim graničnim procedurama i pruža potporu gospodarstvenicima po pojedinim pitanjima putem web stranica nadležnih institucija koje su dostupne u letku priloženom u pratećim dokumentima ove obavijesti, a u cilju neometanog protoka robe iz i prema UK preko belgijskih luka.

Francuska objavljuje informacije o novim carinskim postupcima i procedurama na graničnim prijelazima s UK putem poveznice.

Dodatno, osnovne informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u budućim odnosima EU i UK dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama: