Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

EU natječaji

Financiranje EU sredstvima ostvaruje se u različitim oblicima, uključujući najpoznatija bespovratna sredstva i financijske instrumente.


Bespovratna sredstva dodjeljuju se radi potpore u provedbi projekata kojima se promiču EU politike. Dodjeljuju se u različitim područjima, različitim iznosima, i različitim stopama sufinanciranja, a sve to ovisi od natječaja do natječaja koji se objavljuju prema Godišnjem planu objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Sve informacije o natječajima i planovima objave možete pronaći na poveznici www.strukturnifondovi.hr.


Financijski instrumenti predstavljaju novi, manje poznati način korištenja sredstava fondova EU, a dolaze u obliku kreditnih linija, fondova rizičnog kapitala i garancijskih shema. Financijski instrumenti su povratna sredstva, ali primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka, te vrlo povoljne garancije, a mlada i inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital. Primateljima u RH, financijski instrumenti pojednostavljuju pristup ESIF sredstvima zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva. Trenutno se provodi deset financijskih instrumenata, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) koje provode:

  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR),
  • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO)
  • Europski investicijski fond (EIF).