Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Model kupca s valstitiom proizvodnjom

Boris Makšijan, iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojoj prezentaciji Model kupca s vlastitom proizvodnjom prikazao je:

  • dva nova pojma: korisnik postrojenja za samoopskrbu i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom,
  • obveze opskrbljivača električnom energijom,
  • obračunska razdoblja i izračun cijene i
  • ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom.

 

Hrvatska gospodarska komora kroz rad svojih strukovnih udruženja pokrenula je aktivnost edukacije poduzetnika o tržištu električne energije. Dinamičnost tržišta električne energije upućuje na promjene dosadašnjeg ponašanja i redovno praćenje tržišnih prilika. Radionica daje sveobuhvatni prikaz organizacije tržišta električne energije. Predstavnici kreatora i provoditelja energetske politike, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska energetska regulatorna agencija i Hrvatski operator tržišta energije predstavljaju temeljna pravila tržišta, a praktični način rada tržišta iznosi predstavnik Hrvatske burze električne energije (CROPEX).

Dostupni tržišne modele za krajnje kupce u kategoriji „poduzetništvo“ i mogućnosti uključivanja u sustav proizvodnje električne energije za vlastite potrebe koje se nude kroz sustav obveza energetske učinkovitosti opskrbljivača izlažu opskrbljivači električnom energijom i njihovi partneri za energetsku učinkovitost.