Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Kalkulator za izračun veličine poduzeća

KALKULATOR VELIČINE PODUZEĆA (EU)= daje uvid u kategorizaciju veličine poduzeća. Veličina poduzeća određuje se sukladno Uredbi 651/2014 (GBER) EU i obvezna je za sve države članice. Uredba kategorizira poduzeće u mikro, mali, srednji ili veliki poslovni subjekt. Kategorizacija prema ovom izračunu može se razlikovati od veličine poduzeća prema hrvatskim standardima i treba se za potrebe EU fondova računati posebno.


Pročitaj više
Kalkulator je informativnog sadržaja