Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Korištenje djela zaštićenih autorskim pravima

Ukoliko u svojem poslovanju koristite autorska glazbena djela ili ostale predmete zaštite autorskim pravima, potrebno je za njihovo korištenje dobiti odobrenje i platiti naknadu.

Datum objave: 08. Ožujak 2021.
Slika

Ukoliko u svojem poslovanju koristite predmet zaštite autorskih prava (npr. organizatori koncerata, diskoteke, klubovi, hoteli, kafići, restorani, slastičarnice, prijevoznici, plesne škole, studiji za sport i rekreaciju, trgovine, saloni za uljepšavanje, masažu, frizerski saloni, organizatori vjenčanja, zabavni parkovi, kinematografi, muzeji, galerije, izložbe, proizvođači odnosno uvoznici praznih nosača zvuka, slike ili teksta te uređaja za tonsko i vizualno snimanje (čl. 32. ZAPSP-a), korisnici Digitalnih juke boxova, DJ-i) morat ćete platiti naknadu za njihovo korištenje.

Pružatelji usluga na teritoriju RH koji u okviru svojih djelatnosti javno koriste glazbena autorska djela/izvedbe umjetnika izvođača/snimljene nosače zvuka (fonograme), moraju prije započinjanja svojih aktivnosti zatražiti odobrenje za korištenje ovih predmeta zaštite, jer takvo korištenje u pravilu podliježe plaćanju odgovarajuće naknade za nositelje prava, sukladno ZAPSP-u.

Neki od primjera takvih aktivnosti su:

 • organizacije za radiodifuziju (nacionalne radio i tv postaje i komercijalne radio i tv postaje)

 • kabelski operateri

 • festivali

 • organizatori koncerata

 • diskoteke, klubovi

 • hoteli

 • kafići, restorani, slastičarnice, buffeti

 • prijevoznici

 • plesne škole

 • studiji za sport i rekreaciju

 • trgovine

 • saloni za uljepšavanje, masažu, frizerski saloni

 • organizatori vjenčanja

 • zabavni parkovi

 • kinematografi

 • muzeji, galerije, izložbe

 • proizvođači odnosno uvoznici praznih nosača zvuka, slike ili teksta te uređaja za tonsko i vizualno snimanje (čl. 32. ZAPSP-a)

 • korisnici Digitalnih juke boxova

 • DJ-i

Prije početka korištenja predmeta zaštite potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja određene vrste predmeta zaštite odgovarajućoj udruzi za kolektivno ostvarivanje prava.

U nastavku možete naći popis udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, na čijim Internet stranicama se nalaze upute za fizičke i pravne osobe o načinu ishođenja odobrenja za korištenje pojedinih predmeta zaštite, s dostupnim uputama i obrascima u elektroničkom obliku.

1. Hrvatsko društvo skladatelja HDS ZAMP

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih glazbenih prava

http://www.zamp.hr/korisnici/tarife-i-obrasci/pregled

2. Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava HUZIP

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava izvođača

http://www.huzip.hr/korisnici

3. Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF

http://www.zapraf.hr/obavijest-o-dobivanju-odobrenja-za-koristenje-prava-proizvodaca-fonograma/

4. Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje za privatno korištenje

https://udrugazana.hr/category/obveznici/

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su fizičke i pravne osobe koje uz naplatu pružaju usluge fotokopiranja odnosno sličnih tehnika reproduciranja te proizvođači i uvoznici uređaja za fotokopiranje i sličnih uređaja kojima se postiže učinak reproduciranja.

5. Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava DZNAP

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava novinara

http://www.dznap.hr/

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su press clipping agencije, koje će ovim putem moći zatražiti odobrenje za korištenje novinarskih autorskih djela.

6. Hrvatska udruga za zaštitu prava likovnih umjetnika “ARS CROATICA”

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava slijeđenja pri preprodaji likovnog djela

http://ars-croatica.hr/

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su pružatelji specifičnih usluga posredovanja odnosno profesionalni trgovci umjetninama, organizatori javnih aukcija, umjetničke galerije ili drugi trgovci umjetninama.

7. Društvo hrvatskih filmskih redatelja

http://dhfr.hr/autorska-prava/

Korisnici, te ujedno obveznici plaćanja naknade, koji se trebaju obratiti ovoj udruzi za odobrenje korištenja predmeta zaštite su kabelski operateri i proizvođači i uvoznici uređaja za tonsko i vizualno snimanje te praznih nosača zvuka, slike ili teksta.