Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Ostalo

Godišnja analiza kretanja hrvatskog gospodarstva 2019.

Hrvatska gospodarska komora je izradila šesnaestu godišnju analizu kretanja hrvatskog gospodarstva, koja se odnosi na 2019. godinu.

Datum objave: 16. Studeni 2020.
Slika

Hrvatska gospodarska komora je izradila i šesnaestu godišnju analizu kretanja hrvatskog gospodarstva za redom. U ovoj analizi, koja se odnosi na 2019. godinu, dan je detaljan pregled kretanja pojedinih pokazatelja, opisani su njihovi višegodišnji trendovi, a napravljene su i usporedbe s kretanjima na razini drugih članica Europske unije ili cijelom EU.

Svjesni smo da kretanja za prošlu godinu u ovoj godini, obilježenoj pandemijom izazvanom širenjem koronavirusa i padom gospodarske aktivnosti, nisu pretjerano aktualna, ali je ipak bitno naglasiti da je 2019. godina, kako otkriva godišnja analiza HGK, pretežno obilježena nastavkom pozitivnih trendova u kretanju BDP-a, zaposlenosti, izvoza ili npr. javnih financija, koji su u pojedinim segmentima bili bolji od onih na razini EU, što još više naglašava negativan utjecaj globalne pandemije na kretanja u gospodarstvu RH.

Publikaciju Hrvatsko gospodarstvo 2019. godine možete preuzeti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.