Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Jedan je od glavnih ciljeva Preporuke o MSP-ovima osigurati da se sredstva iz namjenskih mjera potpore dodjeljuju samo onim poduzećima kojima su stvarno potrebna. Definicija MSP-ova stoga se primjenjuje na sve politike, programe i mjere za MSP-ove koje Europska komisija razvija i kojima upravlja.

Datum objave: 07. Listopad 2019.
Slika

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) pokretači su europskoga gospodarstva. Ona stvaraju nova radna mjesta, potiču gospodarski rast te osiguravaju društvenu stabilnost. Tijekom 2013. u više od 21 milijun MSP-ova bilo je zaposleno 88,8 milijuna radnih mjesta diljem EU-a. Devet od svakih deset poduzeća su MSP-ovi, a dva od svaka tri radna mjesta su u MSP-ovima. MSP-ovi također potiču poduzetnički duh i inovacije diljem EU-a i stoga su od ključne važnosti za poticanje konkurentnosti i zapošljavanja.

S obzirom na njihovu važnost za europsko gospodarstvo, MSP-ovi su u žarištu politike EU-a. Cilj je Europske komisije poticati poduzetništvo i poboljšati poduzetničku klimu za MSP-ove omogućujući im tako da ostvare svoj puni potencijal u današnjemu globalnom gospodarstvu.

MSP-ovi su različitih oblika i veličina. Međutim, u današnjemu složenom poslovnom okruženju oni mogu stvarati tijesne financijske, operativne ili upravljačke odnose s drugim poduzećima. Zbog tih odnosa često je teško jasno razlikovati MSP-ove od većih poduzeća. Definicija MSP-ova prak- tični je alat čija je svrha pomoći MSP-ovima da se prepoznaju kao takvi kako bi mogli primiti punu potporu EU-a i njihovih država članica.

Detalje definicije malih i srednjih poduzeća propisane od strane Europske Unije možete pronaći u dokumentu u prilogu.