Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Događanje

Sudjelujte na radionici o pripremi projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje

U Rijeci će u utorak, 15. listopada, biti održana treća od pet planiranih edukacijskih radionica Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje.

Datum objave: 04. Listopad 2019.
Slika

U Rijeci će u utorak, 15. listopada, biti održana treća od pet planiranih edukacijskih radionica Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje, od 9 sati i 30 minuta do 17 sati, u Hotelu Bonavia Plava Laguna,  na adresi Dolac 4. Registracija sudionika počinje u 9 sati.

Cilj je upoznati predstavnike poslovnog sektora s procedurama i metodologijama za uspješnu pripremu i prijavu projekata usmjerenih na istraživanje, razvoj i inovacije, a koji bi bili (su)financirani iz EU fondova.

Prve dvije radionice održane su u Osijeku i Zagrebu, a ostale će biti održane u Splitu i Dubrovniku. Organizacija radionica dio je provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (projekt INI). Svrha je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj te podignuti svijest o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identifikaciju novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva.

Radionice će održati djelatnici Hrvatske gospodarske komore koji sudjeluju u provedbi projekta INI. Namjera je prenijeti stručna znanja i informacije potrebne za prijavu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koji se odnose na istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija, a sve radi jačanja kapaciteta poslovnog sektora u navedenim područjima.

Radionica će se sastojati od pet modula:

  • Strateški i zakonodavni okvir potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije

  • Pravila državnih potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije

  • Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije

  • Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije

  • Priprema projektnih prijava za natječaje u području istraživanja, razvoja i inovacija.

Broj sudionika ograničen je na 30, od kojih najviše dvoje mogu biti zaposlenici istoga poslovnog subjekta. U nastavku je obrazac za prijavu, a prijava je moguća do 10. listopada, odnosno dok se ne popune sva raspoloživa mjesta.