Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Usvojena Strategija pametne specijalizacije (S3) do 2029.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Datum objave: 20. Prosinac 2023.
Slika

Strategija pametne specijalizacije (S3) je strateški koncept razvijen na razini EU-a u kojem se horizontalnim inovacijskim politikama dodaju vertikalne, sektorski specifične politike kako bi se financijska sredstva u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) usmjerila u područja s najvećim kapacitetima i prilikama za transformaciju i budući rast te tako osigurala konkurentnost gospodarstva i napredak društva.

Hrvatska S3 do 2029. dio je strateškog okvira definiranog Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. i predstavlja glavnu strategiju u području IRI-ja u periodu do 2029. godine. Nositelji njene izrade bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces izrade temeljio se na pristupu odozdo prema gore u kojem su se, u skladu s procesom poduzetničkog otkrivanja, prikupljali inputi relevantnih dionika (poduzetnika i znanstvenika, a osobito članova tematskih inovacijskih vijeća) kako bi S3 do 2029. bila utemeljena na njihovim realnim potrebama, kapacitetima i potencijalima.

S3 predstavlja i omogućavajući uvjet za provedbu EU fondova 2021. - 2027. i stratešku podlogu za financiranja projekata iz EU fondova u području IRI-ja. Zamišljena je kao nastavak S3 2016. - 2020., a po potrebi će se usklađivati i s budućim trendovima i potrebama dionika nacionalnog inovacijskog sustava.

Uz nacionalnu horizontalnu intervencijsku logiku i regionalne planove za industrijsku tranziciju, S3 do 2029. na nacionalnom nivou definira sedam vertikalnih tematskih prioritetnih područja za koja postoje razvojni kapaciteti i potencijali za aglomeracijske učinke te stvaranje specifičnog tematskog ekosustava. To su: Personalizirana briga o zdravlju, Pametna i čista energija, Pametan i zeleni promet, Sigurnost i dvojna namjena - svijest, prevencija, odgovor i sanacija, Održiva i kružna hrana, Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva te Digitalni proizvodi i platforme.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja