Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Doneseni Programi dodjela državnih potpora za inovacijske klastere i strateška partnerstva za inovacije

Ministarstvo regionalog razvoja i fondova Europske unije donjelo je 6. rujna 2023. godine Programe dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije te inovacijske klastere koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Datum objave: 12. Rujan 2023.
Slika

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere i Program dodjele državnih potpora zastrateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja - RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

 

Potpore za inovacijske klastere

Prihvatljivi prijavitelji: 

potpore za ulaganje će se dodjeljivati isključivo vlasniku inovacijskog klastera;

  • operativne potpore će se dodjeljivati isključivo upravitelju inovacijskog klastera, koji može biti različit od vlasnika.

Kategorije potpora:

  • Potpore za ulaganja u inovacijski klaster - intenzitet do 50% prihvatljivih troškova
  • Potpore za operativne troškove klastera -intenzitet do 50% prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore:.

  • najniži iznos državne potpore, odnsono bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 100.000 eura za prihvatljive troškove;
  • najviši iznos odnsono bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi  1.000.000 eura za prihvatljive troškove.

Dodjela državnih potpora predviđena je kroz tri poziva na dostavu projektnih prijedloga 2024., 2025., i 2026. godine.

Trajanje programa: do 31.12.2026.

Poveznica na Program: Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere 

 

Potpore za strateška partnerstva za inovacije

Prihvatljivi prijavitelji:

  • oduzetnici koji čine dio konzorcija za strateška partnerstva za inovacije i koji će u trenutku plaćanja potpore imati poslovnu jedinicu ili podružnicu  na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.

Napomena: Konzorcij za strateška partnerstva za inovacije mora uključivati minimalno tri poduzetnika s područja Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali ili srednji poduzetnici.

Kategorije potpora:

  •  Potpore za projekte istraživanja i razvoja - 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje; 5o% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj, 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti
  • Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje - Intenzitet potpore ne premašuje 25% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 40% za velika, 50% za srednja i 60% prihvatljivih troškova ulaganja za mala poduzeća

Intenzitet potpora:

  • najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 1.000.000 eura za prihvatljive troškove.
  • najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 4.000.000 eura za prihvatljive troškove (uvjet da ukupna sredstva dodijeljena istom korisniku po ovom Programu ne premaše pragove za potpore za istraživanje i razvoj i potpore za infrastrukturu za testiranje i eskperimentiranje definirane Uredbom o skupnom izuzeću.).

Dodjela državnih potpora predviđena je kroz tri poziva na dostavu projektnih prijedloga 2024., 2025., i 2026. godine.

Trajanje programa: do 31.12.2026.

Poveznica na Program: Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije