Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Objavljen poziv iz Modernizacijskog fonda - Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Datum objave: 17. Travanj 2023.
Slika

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 17.4.2023. godine Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Predmet Poziva: podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Iznos sredstava:

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

 1. fotonaponske elektrane - alokacija 50.000.000,00 eura
 2. elektrane na biomasu - alokacija 5.000.000,00 eura
 3. bioplinske elektrane - alokacija 5.000.000,00 eura.

 U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

 • Najniži iznos sredstava  je 100.000,00 eura.
 • Najviši iznos sredstava je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Podnošenje projektnog prijedloga:

 • Od 18. travnja 2023. u 9 sati do 19. lipnja 2023. do 9 sati.
 • Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb sa navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

Više informacija o Pozivu nalazi se na poveznici: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja