Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Hrvatski sabor izglasao Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. višesektorski je akt strateškog planiranja usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) čiji je sastavni dio.

Datum objave: 19. Prosinac 2022.
Slika

Donošenje Strategije čini ispunjenje cilja reforme NPOO - Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva. Strategija je izrađena u skladu sa svim važećim zakonskim propisima. Izrada je započela krajem prošle godine kroz pripremu, a ove godine u svibnju aktivno su počele radionice i izrada analize stanja i nacrta prijedloga Strategije. U radnu skupinu za izradu Strategije je imenovan 101 član iz 40 institucija, a na samom radu kroz podskupine je sudjelovalo 140 predstavnika iz 41 institucije javnog sektora, gospodarstva, akademske zajednice te udruga vezanih za navedena područja.

Slijedom definirane vizije kojom je određeno što se želi postići digitalizacijom te na temelju provedene analize trenutačnog stanja i prepoznatih razvojnih potreba i potencijala, utvrđena su 4 strateška cilja u četirima prioritetnim područjima, s ciljem digitalizacije hrvatskog društva, javne uprave i gospodarstva u razdoblju do 2032. godine. 

Prvi strateški cilj „Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo“ kojim će se kroz planirane intervencije pružati podrška digitalnim inovacijskim centrima te digitalizaciji u mikro, malim i srednjim poduzećima, digitalizirati javne usluge za poduzetnike i osigurati dostupnost anonimiziranih podataka, transformirati i jačati konkurentnost kreativnih i kulturnih industrija te optimizirati  hrvatsko porezno i parafiskalno zakonodavstvo i administracija. 

Drugi strateški cilj „Digitalizirana javna uprava“ ostvarit će se kroz nadogradnju državne informacijske infrastrukture i naprednih softverskih rješenja, postizanje potpune interoperabilnosti javne uprave i omogućavanja pristupa podacima građanima i poduzećima, jačanje organizacijskih i ljudskih institucionalnih kapaciteta, digitalizaciju svih ključnih javnih usluga te promidžbu digitalnih usluga i korisničke podrške među građanima. 

Treći strateški cilj ove strategije „Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta “ postići će se osiguravanjem preduvjeta za prostorno planiranje i bržu gradnju mreža, reguliranjem utjecaja troškova korištenja nekretnina na razvoj mreža, osiguravanjem potpora za razvoj mreža u područjima gdje ne postoji komercijalni interes za ulaganja te poticanjem korištenja usluga velikih brzina.

Četvrti strateški cilj je „Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba“ koji će kroz planirane intervencije  povećati broj IKT stručnjaka na tržištu rada, razvijati digitalne vještine građana za život i rad uz uporabu IKT-a te provoditi digitalnu tranziciju kao potporu razvoju obrazovnog i istraživačkog sustava.

Izvor: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva