Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Objavljen Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja vrijedan je 681,27 milijuna eura

Datum objave: 16. Prosinac 2022.
Slika

Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027.  je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Prihvatljivi prijavitelji su dvadeset i dva grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama:

  • 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
  • 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci
  • 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

 

Glavni dokument kojim gradovi dokazuju da ispunjavaju preduvjete za provedbu ITU mehanizma je nacrt strategije razvoja urbanog područja stoga je to jedan od ključnih dokumenata koji se dostavlja uz prijavu, a detaljnije informacije o tome, kao i o samom ITU mehanizmu i njegovoj provedbi dostupne su u Pozivu kojem se može pristupiti putem web stranice Ministarstva.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na mail adresu: itu.poziv@mrrfeu.hr, a rok za podnošenje prijava je 28. veljače 2023. godine.

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije