Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Integrirani teritorijalni program financirat će aktivnosti Panonske Hrvatske, Sjeverne Hrvatske i Jadranske Hrvatske

Datum objave: 21. Veljača 2022.
Slika

Cilj provedbe procesa industrijske tranzicije je jačanje regionalne konkurentnosti. Navedeno se izravno povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije planira kroz Integrirani teritorijalni program, u novoj financijskoj perspektivi korištenja EU fondova, financirati i aktivnosti vezane za industrijsku tranziciju tri NUTS 2 regije koje imaju potencijal za jačanje regionalne konkurentnosti. Riječ je o Panonskoj Hrvatskoj, Sjevernoj Hrvatskoj i Jadranskoj Hrvatskoj. Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske temelj su za programiranje industrijske tranzicije.

Definirani su prioritetni sektori za koje su u okviru procesa industrijske tranzicije definirane prioritetne niše, smjerovi promjena i transformacijski roadmap koji uključuje miks politika s ciljem jačanja regionalne konkurentnosti.

PRIORITETNE NIŠE I REGIONALNI LANCI VRIJEDNOSTI

Temeljem utvrđenih globalnih trendova, razvojnih izazova i potencijala regionalnoga gospodarstva, te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja za sve tri regije odabrane su prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost i time pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.

Prioritetne niše grupirane su u regionalne lance vrijednosti koji će biti glavni instrument za daljnje upravljanje procesom industrijske tranzicije i kontinuirano poduzetničko otkrivanje te usmjeravanje javnih sredstava u cilju podrške industrijskoj tranziciji regionalnoga gospodarstva prema nišama više dodane vrijednosti.

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji čine transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i pružiti osnovu za industrijsku tranziciju i biti pokretačka snaga za gospodarski rast i razvoj i stvaranje radnih mjesta u Panonskoj, Sjevernoj i Jadranskoj Hrvatskoj.

Smjerovi promjena

 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

 

Provedbeni mehanizmi

 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova
  • inovacijskim klasterima
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije