Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena/čekanje na posao

Do 90% skraćivanja radnog vremena

Datum objave: 12. Siječanj 2021.
Slika

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Visina potpore

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to: do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

  • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
  • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
  • Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena. Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
  • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
  • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
  • Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 70% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

NAPOMENA:

Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se na poveznici: https://mjera-orm.hzz.hr/media/sbkaywos/hzz-srv-prilog-i-tablica-iznosa-sufinanciranih-sati-080121.pdf 

Trajanje mjere: do 31.12.2021.

Predaja zahtjeva ide on-line putem.

Više informacija o potpori kao i o kriterijima za dobivanje iste pogledajte na poveznici: https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena-2021/

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje