Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Mjera za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Datum objave: 16. Srpanj 2020.
Slika

Ciljana skupina poslodavaca:

Poslodavci iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

VAŽNO!

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
  Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih.
 • Umirovljenike
 • Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Uvjeti:

 • Djelatnosti: prijevoz, skladištenje, ugostiteljstvo, događanja, umjetnost i zabava
 • Pad prihoda lipanj 2020./lipanj 2019. veći od 60%
 • Za radnike u radnom odnosu na dan 30. lipnja 2020. godine i dalje
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
 • trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
 • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore

Visina potpore

 • iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Način odabira korisnika

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj i kolovoz 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za kolovoz 2020. godine.

Trajanje mjere

Srpanj i kolovoz 2020.
Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.

Vise o detaljima i uvjetima za dobivanje potpora pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-za-srpanj-kolovoz/

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje