Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo
e-financiranje-icon Created with Sketch.

Zakon o poticanju ulaganja

Dana 2. listopada 2015. godine na snagu je stupio Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) koji je u potpunosti usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014, odnosno s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje. Izmjena zakona donesena je u ožujku 2018. godine.

Datum objave: 05. Veljača 2020.
Slika

Ovim se Zakonom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe EU br. 651/2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014., str. 1.), i Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova.

Ukupna potpora za ulaganje se izračunava kao postotak vrijednosti ulaganja, odnosno utvrđuje se na temelju prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu ili na temelju prihvatljivih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem (trošak plaća).

Maksimalni intenziteti potpore, utvrđeni kartom regionalnih potpora, iznose 25 %, 35%  ili 45% od ukupnih troškova ulaganja, ovisno o tome da li projekt ulaganja realizira mali, srednji ili veliki poduzetnik (trgovačko društvo ili obrt koji je obveznik poreza na dobit).

Minimalno razdoblje očuvanja ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja potpora.

Više informacija nalazi se na poveznici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/vodic-kroz-zakon-o-poticanju-investicija