Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Što su udruženja i zajednice

Slika

Strukovna udruženja su oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica HGK na razini Republike Hrvatske, radi unaprjeđivanja rada i poslovanja članica HGK koje obavljaju određenu djelatnost. Članice se na nacionalnoj razini udružuju u udruženja ili zajednice, a zavisno o interesu djeluju i na lokalnoj razini. Svaka članica HGK može pripadati jednom matičnom udruženju, a zavisno o svom interesu može sudjelovati u radu drugih udruženja. Matično udruženje određuje se prema NKD djelatnosti. Zajednica je oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica HGK dviju ili više struka radi unapređivanja rada, stručnih znanja, zastupanja zajedničkih interesa, razmjena informacija, obrazovanja poduzetnika i sl.