Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Slika

Artikuliramo vaše interese na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Kako bi se olakšala suradnja na tržištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i brži protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 70 sporazuma o suradnji s komorama u više od 40 zemalja svijeta. Također, članica je i Eurochambresa i Međunarodne trgovačke komore (ICC).