Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Edukacije

U HGK – ŽK Vukovar održana radionica o e-računu za državu

Na radionici je predstavljen zakon o e-računu i info.BIZ servis koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj djeluju.

Slika

HGK – Županijska komora Vukovar, u suradnji s Financijskom agencijom (FINA), organizirala je edukaciju Elektroničko izdavanje računa, koja se održala u utorak, 18. lipnja, u 13 sati i 30 minuta, u ŽK Vukovar, na adresi Zmajeva 1.

Viktor Obrol iz Sektora komercijalnih digitalnih rješenja - Centra elektroničkog poslovanja nazočnima je predstavio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji je usvojen 12. listopada 2018. godine, a njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Uvođenje obveznog e-Računa u javnu nabavu, uz izdavanje računa prema naručiteljima, potaknut će i razmjenu računa između poslovnih subjekata u privatnom sektoru čime će se ostvariti i znatne uštede u ukupnom gospodarstvu.

Jelena Margić iz Službe prodaje i marketinga FINA ukratko je predstavila info.BIZ servis koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj djeluju.

Radionica je bila namijenjena svim poslovnim subjektima: malim i srednjim poduzetnicima, velikim trgovačkim društvima, obrtnicima, institucijama, korisnicima državnog proračuna, tijelima javne vlasti (lokalna i regionalna samouprava).

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.