Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Edukacije

Publikacija “Zaposlimo Hrvatsku”

Projektom Zaposlimo Hrvatsku definirane su strateške smjernice za rast zaposlenosti.

Slika

HGK je iniciranjem projekta “Zaposlimo Hrvatsku!” kao njegovu temeljnu svrhu odredila skretanje javne pozornosti upravo na ovaj tvrdokorni, dugotrajni i, prema društvenim posljedicama, najdalekosežniji problem hrvatskog društva uopće. Projekt je pokrenut s nekoliko ciljeva, a koji su: artikulacija i javno prikazivanje uočenih problema te prijedloga smjernica hrvatskih gospodarstvenika i predstavnika znanstvene zajednice, za rješavanje strukturnih poremećaja i deficita na tržištu rada, zatim osiguranje vidljivosti i jasnoće stavova gospodarstva u javnom prostoru, kao i relevantne društvene snage, poticanje donositelja javnih politika da uvažavaju stavove gospodarstvenika i znanstvene zajednice, neovisno o političkim i ideološkim orijentacijama te pomoć u stvaranju širokog društvenog suglasja o važnosti rješavanja strukturnih problema tržišta rada i preuzimanje odgovornosti dionika za pojedine aspekte i posebne politike na uklanjanju prepreka i stvaranju povoljnih uvjeta za povećanje stope aktivnosti i zaposlenosti stanovništva kao dugoročno važnog društvenog cilja.

U uvodnim je dijelovima ove knjige vrlo detaljno prikazana sva opasnost problema visoke nezaposlenosti i niske zaposlenosti s kojima se Hrvatska suočava i koji ju drže čvrsto na začelju europskih ljestvica, a zatim su na temelju prezentiranog na konferenciji i radionicama, te opsežnom istraživanju stavova i mišljenja poslodavaca u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, dane temeljne smjernice i pravci za pokušaj preokretanja negativnih trendova.