Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Edukacije

Kriteriji za mala i srednja poduzeća

Vodičem u sklopu projekta Cap4App saznajte koje kriterije tvrtke trebaju zadovoljiti za uspješno osposobljavanje naučnika u poduzećima.

Slika

Ovaj dokument je izrađen u okviru projekta Cap4App: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

U dokumentu su opisane procedure prijave za dobivanje licence za provođenje praktične nastave i vježbi naukovanja i navedeni su minimalni uvjeti koje moraju zadovoljiti sve pravne osobe neovisno o njihovoj djelatnosti. Specifični kriteriji definiraju se ovisno o djelatnosti tvrtke i vrsti strukovnog programa prilikom procjene Komisije. Razvoj sektorskih sustava procjene izravnije je povezan s ishodima vještina i kompetencija koje odgovaraju specifičnim zahtjevima sektora za kvalificiranom radnom snagom.

Ovaj dokument namijenjen je kao skup smjernica za tvrtke prilikom pripreme za proces licenciranja, samovrednovanja i poboljšanja kvalitete prije i tijekom cijelog razdoblja osposobljavanja. Proces vanjske provjere ne može zamijeniti unutarnji nadzor i procjenu samih poslodavaca, što je osnovni preduvjet za proces licenciranja.