Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Edukacije

Brošura financijske pismenosti

Saznajte više o financijskoj edukaciji i financijskoj pismenosti uz vodič Hrvatske gospodarske komore.

Slika

U današnje vrijeme financijsko obrazovanje pojedinaca postaje sve važnije zbog sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima. Kako bi se primjereno zaštitili pojedinci i podigla razina njihove financijske pismenosti, potrebno je ustrojiti i provoditi sveobuhvatno financijsko obrazovanje pojedinaca svih uzrasta, od predškolske djece do osoba starije životne dobi. Financijsko obrazovanje mora biti prilagođeno svakoj ciljanoj skupini te mora poticati odgovoran odnos pojedinaca prema financijskim proizvodima i uslugama.

U svrhu podizanja razine financijske pismenosti pojedinaca, HGK izdala je edukativnu brošuru čiji je cilj informirati javnost o osnovnim pojmovima vezanim uz financijsko tržište. Brošura pobliže opisuje stanje financijskog sektora u RH, zatim definira financijske institucije i ostale važne pojmove poput bankovnih institucija, osiguravajuće industrije, investicijskih fondova, mirovinskih fondova, tržišta kapitala, leasinga te faktoringa.