Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Edukacije

HGK poslovna očekivanja i izazovi u internacionalizaciji

U infografici izrađenoj u sklopu Konferencije o izvozu i ulaganjima saznajte više o istraživanju na temu “Izazovi u internacionalizaciji Vašeg poslovanja”.

Slika

HGK provela je istraživanje u kojem je cilj bio doznati više o strukturnim problemima koji utječu na nedovoljnu razinu hrvatskog izvoza, zatim o izazovima s kojima se tvrtke susreću prilikom internacionalizacije te o željenim oblicima institucionalne pomoći prilikom internacionalizacije.