Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Edukacije

Istraživanje o zastupljenosti prakse i naukovanja u tvrtkama

U izvještaju su prezentirani rezultati i zaključci istraživanja o zastupljenosti prakse i naukovanja u tvrtkama. Podatci za istraživanje prikupljeni su putem triju odvojenih anketnih upitnika.

Slika

Izvještaj o rezultatima istraživanja pripremljen je od strane Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe, kao dio projekta “Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje” sufinanciranog iz programa Erasmus+ Europske unije za čiju je provedbu u RH odgovorna HGK.

U upitniku za škole sudjelovalo je ukupno 119 škola koje su odgovorile na pitanja vezana uz važnost prepreka za provedbu stručne prakse izvan škole/u poduzeću ili u obrtu, važnost oblika nefinancijske potpore koju bi komore mogle ponuditi školama kako bi unaprijedile stručnu praksu u poduzeću, zatim su ocjenjivali razinu suradnje i komunikacije između svojih škola i dionika povezanih s provedbom stručne prakse i učestalost povratnih informacija o kvaliteti programa učenja temeljenog na radu. Naposlijetku, ispitanici su odgovarali na pitanja o spremnosti na sudjelovanje u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, procijenili su važnost uvjeta za kvalitetno provođenje praktične nastave u poduzeću te procijenili potrebu škole za resursima, zaposlenicima i opremom.

U upitniku za mala i srednja poduzeća sudjelovalo je ukupno 691 predstavnik malih i srednjih poduzeća iz svale hrvatske županije. Cilj upitnika bio je prikupiti podatke o stanju srednjega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz perspektive malih i srednjih poduzeća, posebno za one strukovne programe u kojima postoji potreba za organiziranjem učenja temeljenog na radu u poduzećima. Svrha istraživanja bila je identificirati ključne izazove s kojima se suočavaju poduzeća koja su prethodno sudjelovala u oblicima učenja temeljenog na radu i poduzeća koja su zainteresirana za uključivanje u budućnosti.

U upitniku za lokalne dionike sudjelovalo je 5 dionika iz županijskih ureda nadležnih za obrazovanje i gospodarstvo. Cilj ovog upitnika bio je analizirati moguće načine primjene programa učenja temeljenog na radu za učenike strukovnih škola i identificirati moguće probleme iz perspektive lokalnih dionika.

Na temelju odgovora svih dionika napravljena je usporedba između odgovora te su na kraju doneseni zaključci.