Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Edukacije

Održivo gospodarenje otpadom - kružna ekonomija i energetska učinkovitost - faktor zaštite okoliša

Brošura sadrži detaljne smjernice o vrstama otpada, načinu obrade i zbrinjavanju otpada.

Slika

Projekt Održivo gospodarenje otpadom - kružna ekonomija i energetska učinkovitost - faktor zaštite okoliša je projekt napravljen od strane Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada i HGK - Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, a u suradnji s FZOEU i pod pokroviteljstvom MZOIE. 

Brošura detaljno objašnjava pristup dugoročnom rješenju zbrinjavanja otpada na prihvatljiv način, utemeljen dugogodišnjim praksama, ali s novim suvremenim tehnološkim pristupom. 

Brošura je namijenjena građanima i svima zainteresiranima koji na jednom mjestu mogu dobiti uvid u svu raznolikost obrade i zbrinjavanja otpada. S obzirom da je područje gospodarenja otpadom posljednjih godina postalo iznimno važno, ne samo iz ekoloških nego i iz širih gospodarskih razloga, ova brušura pruža detaljne smjernice o vrstama otpada, načinu obrade i zbrinjavanja otpada.