Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Edukacije

Kohezijska politika Europske unije i Hrvatske 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja

U vodiču saznajte više o strateškom okviru Kohezijske politike i mogućnostima financiranja kroz aktivnosti kohezijske politike Europske unije i Hrvatske.

Slika

Nakon pristupanja Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sljedeći instrumenti Kohezijske politike EU: Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Putem instrumenata kohezijske, zajedničke poljoprivredne i zajedničke ribarske politike Hrvatskoj su na raspolaganju 10,74 milijarde EUR, koje će se moći upotrebljavati putem Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskoga socijalnog fonda kao instrumente Kohezijske politike te putem Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskoga fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Brošura daje jasan i cjelovit prikaz onoga što je Hrvatska odabrala kao prioritetne osi, investicijske prioritete i specifične ciljeve Kohezijske politike, pri čemu su za svaki investicijski prioritet jasno definirani prihvatljivi korisnici, aktivnosti te raspoloživa financijska sredstva u navedenom sedmogodišnjem razdoblju. Također, dan je prikaz svih tijela državne i javne uprave zaduženih za implementaciju pojedinih fondova.