Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Ostalo

Sveučilišni priručnik - Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom

Sveučilišni priručnik - Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom: Vodič za uspješnu implementaciju i održavanje sustava kvalitetnog upravljanja u poduzećima

Slika

Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu izdala je Sveučilišni priručnik - Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom: Vodič za uspješnu implementaciju i održavanje sustava kvalitetnog upravljanja u poduzećima

Sveučilišni priručnik je namijenjen poslovnoj i akademskoj zajednici, sa svrhom definiranja, upravljanja, mjerenja, unapređivanja i vrednovanja znanja o kvaliteti.