Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Autorsko pravo u nakladničkoj djelatnosti, 19.3.2021.

Odjel za obrazovanje Hrvatske gospodarske komore organizirao je besplatnu online radionicu Autorsko pravo u nakladničkoj djelatnosti na kojoj je posebna pažnja posvećena online izdanjima i nakladničkim ugovorima, a pojašnjen je i pravni status autorskih djela i predmeta srodnih prava u obrazovnom procesu, posebno u online nastavi i nastavi putem televizije.

Poslovni tajnik Zajednice nakladnika i knjižara HGK u okviru Odjela za obrazovanje Igor Brkić uvodno je istaknuo kako će ova edukacija pomoći jačanju kapaciteta nakladnika, prvenstveno kroz stjecanje novih znanja na području autorskih prava, a predsjednik Zajednice Slavko Kozina je dodao da se radi o vrlo širokom području koje ima veliki utjecaj na djelatnost.

"Jasna regulativa je polazna točka svakog poslovnog procesa. S novim tehnologijama poput e-knjiga uvijek se postavljaju pitanja gdje počinje i gdje prestaje autorsko pravo. Nadam se da ćemo danas odgovoriti na veliki dio tih pitanja", kazao je Kozina, uz napomenu kako je važno da kao društvo prepoznamo vrijednost knjige koja je nacionalni identitetski alat.

Konkretniji prikaz novih pravila iz Prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koja su relevantna za nakladničku djelatnost dala je izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Romana Matanovac Vučković koja je ujedno i stručna voditeljica radne skupine za izradu novog Zakona.

"Specifičnost nakladničke djelatnosti je što uvelike ovisi o tuđim autorskim pravima, a mora štiti i svoja vlastita nakon što taj sadržaj uobliči i plasira. Tehnologija se u zadnjih dvadesetak godina razvija iznimno brzo što je rezultiralo mnogim novim poslovnim modelima, a naročito novim modelima komunikacije sadržaja prema korisnicima. Tako imamo klasičnu knjigu, ali i kombinirane sadržaje koji su multimedijalni. Autorsko pravo to mora pratiti jer je stara regulativa postala teret za razvoj, stoga je na razini EU je napravljena reforma autorskog prava kako bismo doskočili tim promjenama", istaknula je Matanovac Vučković.

Naglasila je da u Europskoj uniji postoji politička volja za integriranim digitalnim tržištem, što zahtjeva usklađivanje zakona na razini više država. "Novom regulativom se pokušalo ostvariti balans između toga da stvaratelji imaju dovoljnu zadovoljštinu i da njihova kreativnost pridonosi razvoju društva. U području nakladničke djelatnosti to je značilo lagano relaksiranje propisa", rekla je, pojasnivši da se autorska naknada određuje se pod dva modela – u postotku cijene ili prema paušalnom iznosu.

U prvom slučaju se mora odrediti minimalni broj primjeraka prvog izdanja i minimalna naknada, a u drugom slučaju se mora odrediti ukupan broj primjeraka ugovorenih izdanja (ako nije konkretno ugovoreno smatra se da je ugovoreno 500 primjeraka).

Što se odnosa autora i nakladnika tiče, ako nakladničkim ugovorom nije drukčije određeno, nakladnik je dužan u slučaju novih izdanja djela omogućiti autoru unošenje poboljšanja ili drugih izmjena autorskog djela, ako to ne mijenja karakter autorskog djela. Autor može raskinuti nakladnički ugovor jednostranom pisanom izjavom ako nakladnik ne izda autorsko djelo ili ne pristupi izdavanju novog ugovorenog izdanja autorskog djela u ugovorenom ili u zakonskom roku. Ako je za neizvršavanje nakladničkog ugovora kriv nakladnik, autor ima, osim prava na naknadu štete, i pravo zadržati primljenu naknadu, odnosno zahtijevati isplatu ugovorene naknade. Nakladnik može jednostranom pisanom izjavom raskinuti nakladnički ugovor, ako mu autor ne preda izvornik autorskog djela u ugovorenom ili u zakonskom roku. U slučaju raskida nakladnik ima pravo na naknadu štete zbog neispunjenja ugovorne obveze.

Uz to, Matanovac Vučković je elaborirala i pravni status autorskih djela i predmeta srodnih prava u obrazovnom procesu te posebno u online nastavi i nastavi putem televizije. "Dopušteno je, bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade, javno izvođenje ili scensko prikazivanje autorskih djela u obliku izravnog poučavanja na nastavi, ili na priredbama koje su vezane uz nastavu, u opsegu opravdanom obrazovnom svrhom koja se želi postići takvim priopćavanjem, ako se autorsko djelo ne koristi radi ostvarivanja komercijalne svrhe i ako se ne naplaćuju ulaznice", zaključila je Matanovac Vučković.