Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Edukacija službenika za zaštitu osobnih podataka u privatnom sektoru, 14.12.2020.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u okviru podizanja svijesti o važnosti zaštitu osobnih podataka, koju je pokrenula u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, započinje  dugo najavljivanu kampanju sustavnog educiranja službenika za zaštitu osobnih podataka u realnom sektoru.

Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima nameće Opća uredba o zaštiti podataka, prepoznata je potreba za provođenjem ciljanih edukacija iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti koja uključuje specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Ova kampanja predstavlja jedan kontinuirani proces stjecanja znanja o zaštiti osobnih podataka te će se većim djelom bazirati na praktičnim primjerima iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i stručnim rješenjima.