Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Trgovanje električnom energijom na burzi i kretanje cijena

U prezentaciji Ivice Toljana iz Hrvatske burze električne energije (CROPEX) Trgovanje električnom energijom na burzi i kretanje cijena prikazana su:

 • pravila tržišta i specifičnosti električne energije kao robe,
 • vrste tržišta,
 • naponske razine,
 • ustroj i model tržišta u Hrvatskoj,
 • karakteristike burze električne energije,
 • europske burze električne energije,
 • dan unaprijed tržište,
 • unutardnevna trgovina,
 • volatilnost cijena,
 • bilančne skupine i
 • negativna cijena.

 

Hrvatska gospodarska komora kroz rad svojih strukovnih udruženja pokrenula je aktivnost edukacije poduzetnika o tržištu električne energije. Dinamičnost tržišta električne energije upućuje na promjene dosadašnjeg ponašanja i redovno praćenje tržišnih prilika. Radionica daje sveobuhvatni prikaz organizacije tržišta električne energije. Predstavnici kreatora i provoditelja energetske politike, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska energetska regulatorna agencija i Hrvatski operator tržišta energije predstavljaju temeljna pravila tržišta, a praktični način rada tržišta iznosi predstavnik Hrvatske burze električne energije (CROPEX).

Dostupni tržišne modele za krajnje kupce u kategoriji „poduzetništvo“ i mogućnosti uključivanja u sustav proizvodnje električne energije za vlastite potrebe koje se nude kroz sustav obveza energetske učinkovitosti opskrbljivača izlažu opskrbljivači električnom energijom i njihovi partneri za energetsku učinkovitost.