Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Struktura cijene električne energije, regulirane komponente cijene i pravila promjene opskrbljivača

U prezentaciji Srđana Žutobradića iz Hrvatske energetske regulatorne agencije Struktura cijene električne energije, regulirane komponente cijene i pravila promjene opskrbljivača prikazana su:

  • pravila tržišta električne energije
  • ugovori o opskrbi električnom energijom i zajamčena opskrba,
  • tržišni i regulirani dio cijene (struktura cijene električne energije),
  • uvjeti promjene opskrbljivača,
  • obračunska vršna radna snaga,
  • naknada za obnovljive izvore energije

 

Hrvatska gospodarska komora kroz rad svojih strukovnih udruženja pokrenula je aktivnost edukacije poduzetnika o tržištu električne energije. Dinamičnost tržišta električne energije upućuje na promjene dosadašnjeg ponašanja i redovno praćenje tržišnih prilika. Radionica daje sveobuhvatni prikaz organizacije tržišta električne energije. Predstavnici kreatora i provoditelja energetske politike, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska energetska regulatorna agencija i Hrvatski operator tržišta energije predstavljaju temeljna pravila tržišta, a praktični način rada tržišta iznosi predstavnik Hrvatske burze električne energije (CROPEX).

Dostupni tržišne modele za krajnje kupce u kategoriji „poduzetništvo“ i mogućnosti uključivanja u sustav proizvodnje električne energije za vlastite potrebe koje se nude kroz sustav obveza energetske učinkovitosti opskrbljivača izlažu opskrbljivači električnom energijom i njihovi partneri za energetsku učinkovitost.