Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

e-Edukacije

Baza znanja

Tržište električne energije - zajedničko europsko energetsko tržište i zakonodavstvo EU i RH

U prezentaciji Borisa Makšijana iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike Tržište električne energije - zajedničko europsko energetsko tržište i zakonodavstvo EU i RH prikazan je:

  • obuhvat zakonodavnih prijedloga o čistoj energiji za sve Europljane,  
  • oblikovanje tržišta električne energije i
  • sigurnost opskrbe električnom energijom.

Najveći dio paketa pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku. U središtu interesa je energetika s ambicioznom klimatskom politikom. Cilj energetske unije je izjednačavanje i harmonizacija tržišta energije na prostorima država članica i postizanje jednakih prava i obveza sudionika tržišta i u tu svrhu je donesena Uredba o upravljanju energetskom unijom koja se direktno primjenjuje na nacionalno zakonodavstvo.

Hrvatska gospodarska komora kroz rad svojih strukovnih udruženja pokrenula je aktivnost edukacije poduzetnika o tržištu električne energije. Dinamičnost tržišta električne energije upućuje na promjene dosadašnjeg ponašanja i redovno praćenje tržišnih prilika. Radionica daje sveobuhvatni prikaz organizacije tržišta električne energije. Predstavnici kreatora i provoditelja energetske politike, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska energetska regulatorna agencija i Hrvatski operator tržišta energije predstavljaju temeljna pravila tržišta, a praktični način rada tržišta iznosi predstavnik Hrvatske burze električne energije (CROPEX).

Dostupni tržišne modele za krajnje kupce u kategoriji „poduzetništvo“ i mogućnosti uključivanja u sustav proizvodnje električne energije za vlastite potrebe koje se nude kroz sustav obveza energetske učinkovitosti opskrbljivača izlažu opskrbljivači električnom energijom i njihovi partneri za energetsku učinkovitost.