Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Kako preuzeti podatke pojedinog poslovnog subjekta

U ovim video uputama pojašnjeno je kako preuzeti podatke o pojedinom poslovnom subjektu. Ukoliko i dalje imate pitanja, odgovore možete pronaći pritiskom na 'Korisničke upute' ili svoje pitanje poslati putem kontaktnog obrasca pritiskom na 'Pomoć' na dnu stranice.