Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

O znakovima kvalitete HGK

Slika

O ZNAKOVIMA KVALITETE HGK

Percepcija potrošača važan je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira strategije za povećanje prodaje, udijela na tržištu, prilagodbe marketing mixa, razvijanja novih proizvoda ili usluga. Brojna istraživanja i znanstveni radovi potvrđuju činjenicu da potrošači razvijaju pozitivne emocije prema određenim proizvodima ili uslugama koje uz prepoznatljivost, jedinstvenost i dostupnost mogu biti relevantni činbenici što utječu na konačan odabir prilikom kupnje.

Potrošačima na domaćem tržištu nude se proizvodi i usluge označene različitim neobaveznim oznakama i znakovima koje se temelje na različitim specifičnim svojstvima pojedinog proizvoda ili usluge sa željom da proizvod ili usluga budu različiti i na taj način postanu predmetom njihove pažnje i mogućnost potencijalnog odabira. Potrebe, želje i navike potrošača mijenjaju se tijekom vremena, stoga proizvođači i ponuditelji usluga moraju nalaziti odgovore i prilagođavati se novim izazovima i potrebama potrošača.

Označavanje proizvoda ima dugu povijest i gotovo je uvijek imalo gospodarsko značenje zaštite proizvoda i domaće proizvodnje. Pogledamo li u povijest, oznaka „Made in“ uvedena je u Velikoj Britaniji davne 1887. godine (prema dostupnim podacima) jer tada se, kao i danas, željelo zaštiti domaću proizvodnju i potrošačima pružiti mogućnost odabira. Potrošačima je i tada, kao i danas, bila važna informacija o podrijetlu proizvoda.

Projekt vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga pokrenut je  1997. godine s ciljem uspostave novog vizualnog identiteta na hrvatskom i svjetskom tržištu te se na taj način željelo pomoći hrvatskim tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu prepoznatljivi na tržištu. Stoga, znakovi kvalitete HGK osmišljeni su prvenstveno zbog promocije hrvatskih proizvoda. Projekt je zamišljen s ciljem povezivanja gospodarstva i znanosti, uključivanjem gospodarskih subjekata s kvalitetnim i/ili izvornim hrvatskim proizvodima sa znanstvenicima i stručnjacima, koji djeluju na područjima djelovanja gospodarskog subjekta. Prošlo je dvadesetak godina od inicijalne ideje koju je pokrenula Hrvatska gospodarska komora, s ciljem stvaranja vizualnog identiteta kvalitete  hrvatskih  proizvoda i usluga temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanjima te razvojno-istraživačkom radu, invenciji, kreaciji i tradiciji.

U suradnji s tvrtkama nositeljima znakova kvalitete, Hrvatska gospodarska komora promovira i podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znak “Hrvatska kvaliteta” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e mogu dokazati kako udovoljavaju općim i specifičnim kriterijima kvalitete, a proizvedeni su ili se kao usluga nude u Republici Hrvatskoj. Znak Hrvatska kvaliteta/Croatian Quality nose hrvatski proizvodi i usluge, koji po svim svojim značajkama (sastavom, dizajnom, ergonomskim, ekološkim kriterijima itd.) udovoljavaju najvišoj razini kvalitete, višoj od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda.            

Znak „Izvorno hrvatsko” nose proizvodi koji su rezultat razvojno-istraživačkog rada, inovacija / invencija,  hrvatske tradicije i jedinstvenosti. Izvorno hrvatsko je priznanje hrvatskom proizvođaču i proizvodu/usluzi za dugogodišnji istraživački rad, ostvarenje stvaralačke ideje u proizvodnji i novog, kreativnog, izvorno hrvatskog proizvoda/usluge na tržištu.