Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Posrednici iz EU

Datum objave: 25. Studeni 2020.
Slika

Sukladno članku 4. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19)  posrednici iz EU koji djelatnost posredovanja obavljaju na teritoriju država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a u Republici Hrvatskoj djelatnost posredovanja u prometu nekretnina žele obavljati privremeno ili povremeno dužni su elektroničkim putem dostaviti prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je uspostavljena pri HGK (više informacija na: http://psc.hr/posredovanje-u-prometu-nekretnina/).