Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Izvadak iz Registra posrednika

Datum objave: 25. Studeni 2020.
Slika

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07144/1214/14, 32/19), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08). Registar je javan.

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.

Registar sadrži sljedeće podatke:

  • Registarski broj upisa u Registar
  • Datum upisa
  • Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
  • Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
  • Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
  • Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

 

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Registra.