Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Ažuriranje Registra posrednika u prometu nekretnina

Datum objave: 25. Studeni 2020.
Slika

Sukladno članku 6. stavku 7. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) posrednici upisani u Registar posrednika dužni su jednom godišnje, do kraja tekuće godine, Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Putem poveznice https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina (Godišnja prijava za ažuriranje podataka u Registru posrednika) dostavljate sljedeće dokumente:

  1. potpisanu i pečatiranu Izjavu u kojoj odgovorna osoba posrednika izjavljuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da kod posrednika nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina („skenirani“ original),
  2. obrazac iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina zajedno sa kopijom ugovora o radu za agenta („skenirani“ original ili preslika)
  3. policu osiguranja - ugovor o osiguranju posrednika s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika i to za svotu osiguranja najmanje od 26544,56 € po po jednome štetnom događaju, odnosno 79633,69 €  za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini (“skenirani” original ili preslika)

 

Napominjemo da Elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina svaki agent može preuzeti putem sustava e-Građani na web adresi: https://pretinac.gov.hr/. Istu potvrdu možete dobiti u uredima HZMO.

Izjava posrednika iz točke 1. i Elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina ne smiju biti stariji od 30 dana od dana dostave istih Hrvatskoj gospodarskoj komori, a polica osiguranja mora biti važeća u trenutku predaje dokumenata.

Godišnja dostava gore navedene dokumentacije od strane posrednika u prometu nekretnina Hrvatskoj gospodarskoj komori veže se uz određeni vremenski period u godini godini (1.-31.12 tekuće godine). Ukoliko nam predmetnu dokumentaciju ne dostavite do 31. prosinca tekuće godine, Vaša tvrtka PRESTAJE biti vidljiva u Registru posrednika u prometu nekretnina te poslujete izvan okvira Zakona o posredovanju nekretninama.

Po dostavi traženih dokumenata iz ovog dopisa i to navedenih pod točkama od 1 do 3 ažurira se Registar posrednika koji vodi Hrvatska gospodarska komora te se temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva brišu svi posrednici koji više ne ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina iz Registra, a sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.