Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Promjena podataka u Registru posrednika

Datum objave: 25. Studeni 2020.
Slika

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07144/1214/14, 32/19), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08).

Registar sadrži slijedeće podatke: 

 • Registarski broj upisa u Registar 
 • Datum upisa 
 • Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina 
 • Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail 
 • Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika 
 • Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran 

 

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru vezanu uz:

 • naziv i sjedište posrednika
 • adresa poslovanja
 • telefon, fax, e-mail adresa,
 • podatak o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
 • osiguravajuće društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori, u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar, putem poveznice https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina (Podnošenje zahtjeva za promjenom podataka u Registru posrednika) ili na adresu: Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu i financijske institucije, Odjel za trgovinu,  Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hrikaurinovic@hgk.hr; tel: 01/4561-624.

 

Prilikom promjene dolje navedenih podataka dostavljaju se i preslike:

 • Adresa sjedišta
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni adrese (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Adresa poslovanja – ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Naziv tvrtke
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni naziva (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Unos nove poslovnice - ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Promjena prezimena agenta – osobna iskaznica i izvadak iz matice vjenčanih
 • Odjava iz firme – raskid ugovora o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (prestanak osiguranja)
 • Prijava u firmu – ugovor o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (početak osiguranja)