Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Upis u Registar posrednika u prometu nekretnina

Datum objave: 25. Studeni 2020.
Slika

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07144/1214/14, 32/19), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08).

 

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

 

Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. 

 

Da bi posrednik mogao započeti obavljati svoju djelatnost mora podnijeti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na obrascu Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. 

 

Dokumentacija za ishođenje Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina može se dostaviti klasičnom poštom ili putem E-postupka.

 

1. Klasičnom poštom na adresu: 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
 

 

Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze: 

 1. Ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent (upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina) 
 2. Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom (Pažnja: ugovor moraju potpisati obje ugovorne strane) Uputa vezana uz policu osiguranja: najniža osigurana svota ne može biti manja od
 3. 2654,46 EUR po jednom štetnom događaju, odnosno 79633,69 EUR za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini)

 

2. E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina  

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše 
 • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingo.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima  – sve u skeniram PDF obliku 
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem 
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Rješenje se dostavlja preporučenom poštom. Rok unutar kojega se donosi rješenje, ukoliko je dokumetacija potpuna je 30 dana od podnošenja zahtjeva. 
 • Nakon dobivanja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. 

 

Hrvatska gospodarska komora vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.
 

Registar sadrži slijedeće podatke: 

 • Registarski broj upisa u Registar 
 • Datum upisa 
 • Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina 
 • Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail 
 • Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika 
 • Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran 

 

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Sektoru za trgovinu i financijske institucije Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar. 

Promjene podataka dostavljaju se putem poveznice https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina (Podnošenje zahtjeva za promjenom podataka u Registru posrednika) ili na adresu: Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu i financijske institucije, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hrikaurinovic@hgk.hr; tel: 01/4561-624.