Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Javni komisionari

Tko su Javni komisionari?
Javni komisionari su pravne i fizičke osobe kojima je dodijeljena ovlast prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku.

Kako se biraju javni komisionari?
Javni komisionari se biraju raspisivanjem javnog natječaja, kojeg organizira i provodi Hrvatska gospodarska komora.

Tko donosi odluku o odabiru javnih komisionara?
Odluku o odabiru javnih komisionara donosi Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore te nadležnih ministarstava.

Centar informacija