Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Sektor za energetiku i zaštitu okoliša HGK prati kretanja i gospodarske aktivnosti u područjima energetike i zaštite okoliša te posebno brine o interesima članica putem rada triju strukovnih udruženja: Udruženje energetike, Udruženje proizvodnje električne i optičke industrije te Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.
Također se putem rada Zajednice za djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu, Zajednice za obnovljive izvore energije, Zajednice za društveno odgovorno poslovanje te Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, usklađuju stavovi gospodarstva o tematskim međusektorskim pitanjima poput energetske učinkovitosti,  upotrebe i izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora energije  te zaštite okoliša.
U okviru energetike, prati se područje istraživanja, iskorištavanja i proizvodnje energetskih mineralnih sirovina te pomoćnih usluga u rudarstvu, proizvodnja, prijenos, opskrba i distribucija električne energije, toplinske energije, proizvodnja i upotreba energije iz obnovljivih izvora te trgovina energijom i energentima, a osobito se horizontalno ističe i područje energetske učinkovitosti (osim energetske učinkovitosti u zgradarstvu koje, jednako kao i elektroinstalaterske radove, prati Sektor za graditeljstvo).
Električna, elektronička i optička industrija povezane su s razvojem, istraživanjem i inženjeringom koji uključuje projektiranje; od malih modula i gotovih proizvoda, preko razvoja upravljačkih sustava, do velikih energetskih sustava. Područje je usko povezano s ostalim granama industrije, tako da se velika suradnja ostvaruje sa Sektorom za industriju i IT, posebice s proizvodnjom strojeva, metaloprerađivačkom industrijom, informatikom i telekomunikacijama.